I kolejna sprawa, tym razem Best III NSFIZ składa broń. Sąd postanawia uchylić wyrok zaoczny, umorzyć postępowanie w sprawie, zasądzić od powoda na rzecz pozwanego 2417 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, oddalić wniosek powoda o zwrot połowy opłaty od pozwu, oddalić wniosek powoda o nadanie klauzuli wykonalności... Ktoś powie, że sukces połowiczny bowiem wyrok zaoczny został uchylony, nie ma komornika, ale niebawem sprawa ponownie może trafić do sądu. To prawda, tyle że na działania w tej sprawie mieliśmy tylko kilka godzin i nie do końca mieliśmy wiedzę nt sprawy. Z bardzo ogólnej analizy sprawy wywnioskowaliśmy, że celowym jest zarzut przedawnienia. A jeżeli wierzyciel zaatakuje ponowie, będziemy cierpliwie czekać 😉

Nasz email: pomoc@portal-dluznika.pl   Tagi: Kancelaria Prawna Exire, Kancelaria Oddłużeniowa Białkowski, Cofnięcie pozwu, Umorzenie sprawy, Best III NSFIZ, Uchylenie wyroku zaocznego,