Tag Archives

Archive of posts published in the tag: oddłużanie łódź

Kolejne długi przejęte przez Prokura NSFIZ upadają w sądach

Nasi Klienci odebrali wydane przez sądy nakazy zapłaty na rzecz Prokura. Jedni natychmiast, inni trochę później skontaktowali się a naszą kancelarią oddłużeniową z prośbą o pomoc. Oczywiście po podpisaniu odpowiednich dokumentów, podjęliśmy się obrony naszych Klientów przed roszczeniami. Różne kwoty, ale cel ten…

Procesy z Ultimo Portfolio Investment

Ultimo Portfolio dochodziło roszczeń od naszych Klientów. Jedni skontaktowali się z nami poprzez formularz znajdujący się na stronie naszej kancelarii Portal Dłużnika, a inni po prostu wykonując telefon. Po otrzymaniu dokumentów w sprawach z powództwa Ultimo i podpisaniu stosownych dokumentów, mogliśmy przystąpić do…

Kolejne wygrane w całości sprawy z weksla na 86.897,97 zł

Zaskarżając wydane przez sądy nakazy zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla na rzecz Profi Credit, obroniliśmy naszych Klientów przed płatnością na rzecz powoda bardzo dużych kwot. Stanowiły one niedopuszczalne koszty pozaodsetkowe, których żądała od pożyczkobiorców spółka. Jak widać z wyroków, które zapadły we…

Pozwane pożyczki w Profi Credit Polska S.A.

Pozwane pożyczki w Profi Credit były przedmiotem podjętych przez naszych specjalistów w oddłużaniu działań procesowych. We wszystkich staraliśmy się, aby nasi Klienci mogli spłacić swoje zobowiązania, ale na uczciwych warunkach. I jak można zobaczyć na prezentowanych wyrokach, zrobiliśmy co do nas należało. Dopłaty…

Czy warto się bronić przed roszczeniami firm pożyczkowych?

Nie jesteśmy w stanie nawet napisać, który to już raz zakwestionowaliśmy bardzo wysokie koszty pożyczek udzielonych przez Profi Credit. Schemat działania dobrze znany naszym ekspertom w oddłużaniu. Najpierw pożyczkodawca uzyskuje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla, a potem pozwani szukają u nas…

Warto poddać zadłużenie w Profi Credit ocenie sądu

Sprawy procesowe z Profi Credit nie są wcale łatwe. Za każdym razem nasi specjaliści w oddłużaniu starają się wykazać przed sądem, niezasadność naliczania przez ten podmiot ogromnych kosztów udzielanych zobowiązań, którymi obciążani są pożyczkobiorcy. W zdecydowanej większości sporów jesteśmy w stanie ograniczyć roszczenia…

Windykacja Provident, a po niej sąd i kolejny korzystny wyrok

Najpierw była windykacja Provident. Później E-sąd w Lublinie nie widział podstaw do wydania nakazu zapłaty i przekazał sprawę do rozpatrzenia sądowi rejonowemu właściwemu z miejsca zamieszkania naszej Klientki. Ten takowy wydał, ale Pani Kornelia mogła czuć się bezpiecznie, ponieważ to nasi eksperci w…

Sprawa z Provident i powództwo oddalone w całości

Kiedy Pani Tamara skontaktowała się z Biurem Obsługi Klienta naszej kancelarii oddłużeniowej, po rozmowie podjęła decyzję, że przekaże nam swoją sprawę z powództwa Provident, gdzie przedmiotem sporu było kwota 4.605,88 zł. Po otrzymaniu dokumentów, natychmiast przystąpiliśmy do działania. Sąd uznał, że racja leży…

Fundusz Universe przegrywa w sądzie

Ach te cesje. Ileż radości dają naszym mecenasom prowadzącym spory o długi, nie wspominając już o pozwanych, którzy dzięki ich specjalistycznej pomocy w oddłużaniu mogą wychodzić z poważnych tarapatów. Tym razem wadliwa cesja dała nam podstawy do skutecznej obrony przed roszczeniem o 9.316,56…

Automatyczne refinansowania w Szybka Gotówka zakwestinowane

Automatyczne refinansowania w Szybka Gotówka, zaskakują w zasadzie wszystkich Klientów. Nieświadome zaznaczenie jednego małego kwadracika, powoduje drastyczny wzrost kosztów uzyskanego finansowania. Ale czy jest to zgodne z prawem? Dzisiaj wyrok w sprawie z Centrum Rozwiązań Kredytowych, który właśnie dokonało takiej operacji refinansując pożyczkę.…