Cesje do RK Recovery

Cesje do RK Recovery, były dla Klientów Portalu Dłużnika darem od losu. W związku z tym, że pozwane przez wierzyciela wtórnego długi w wysokości 4.680,83 zł i 3.203,22 zł, nie były spłacone u pożyczkodawcy, pozwani naprawdę bali się, czy zapadną dla nich korzystne wyroki. Dlatego tak bardzo ucieszyli się, kiedy okazało się, że sądy oddaliły powództwa podmiotu wtórnego w całości. Istotnie w prezentowanych dziś sprawach cesje niespłaconych długów, zadziałały in plus. Dzięki aktywnej postawie pozwanych powództwa RK Recovery zostały oddalone w całości na dowód czego poniżej prezentujemy wyroki.

Powód: RK Recovery S.A.
Wartość przedmiotu sporu: 4.680,83 zł, 3.203,22 zł
Zadanie: Sprzeciwy od nakazów zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwa oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesów

Im więcej cesji, tym większe szanse na wygranie procesu

Cesja, czyli nabycie od banku, firmy pożyczkowej, czy telekomunikacyjnej wierzytelności przez inny podmiot, niejednokrotnie jest dla zadłużonych osób prawdziwym kołem ratunkowym. Ponieważ przy sprzedaży długu mogą zadziać się najróżniejsze rzeczy, dlatego, kiedy takowy zostanie pozwany, bezdyskusyjnie trzeba się bronić. Ale mamy i takie kwiatki, że jeden dług wędrował przez kilku wierzycieli wtórnych i za każdym razem, gubił jakiś płatek. W związku z tym, kiedy sprawa trafia do naszej kancelarii oddłużeniowej, łapiemy je wszystkie i wykorzystujemy we wnoszonych zarzutach. W związku z tym, zapamiętaj, że cesja daje większe szanse na skuteczną obronę przy niespłaconych zobowiązaniach.

Wygrywamy sprawy, gdzie miały miejsce cesje do RK Recovery

Naprawdę znamy wiele okoliczności w sprawach o zapłatę długów, które mogą przemówić na korzyść pozwanych. W tych dzisiejszych, to cesje do RK Recovery stanowiła dla specjalistów w oddłużaniu z Portalu Dłużnika, mocny punkt zaczepienia. Niewątpliwie to właśnie ona zadziałała na korzyść pozwanych. Ze względu na to, że wiemy jak czytać pozwy, mogliśmy wyłapać wszystkie błędy. Wygrywamy dla naszych Klientów sprawy z RK Recovery.

Więcej wygranych spraw z RK Recovery znajdziesz tutaj:

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: +48 881 201 160
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

cesje do RK Recovery

cesje do RK Recovery

cesje do RK Recovery

cesje do RK Recovery