Tag Archives

Archive of posts published in the tag: jak uniknąć komornika

Apelacja Eques Debitum

Eques Debitum po przegranym procesie w I instancji, gdzie domagał się od naszego Klienta 6.719,73 zł, postanowił wykorzystać swoje ustawowe prawo, którym jest wniesienie apelacji. Jednak fundusz sekurytyzacyjny będzie musiał pogodzić się z porażką. Apelacja Eques Debitum została oddalona w całości uwalniając Pana…

Kancelaria Medius przegrała apelację w przewyżającej części

Mecenasi z kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika nie tylko stawiają czoła apelacjom wnoszonym przez pozywających naszych Klientów. Sami też korzystamy z tego środka odwoławczego. Robimy to w sytuacji, kiedy wyrok wydany przez sąd I instancji jest ewidentnie nieprawidłowy i gdy są ku temu przesłanki,…

Nakaz zapłaty mBank uchylony, a powództwo oddalone w całości

Nakaz zapłaty mBank na 20.276,39 zł dosłownie dobił naszą kolejną Klientkę. Kobieta robiła co mogła, aby utrzymać swoją firmę, w którą zainwestowała bardzo dużo pieniędzy. Niestety nie udało się i pomimo największego wysiłku z jej strony wszystko rozsypało się jak domek z kart.…

ID Finance i pożyczka Money Man

Dziś sprawa z ID Finance i pożyczka Money Man. Sąd uwzględnił nasze stanowisko i oddalił powództwo w całości. Poniżej prezentujemy wyrok w tej sprawie. Powód: ID Finance Poland Sp. z o.o. Wartość przedmiotu sporu: 1.299,98 zł Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa…

Prawomocny wyrok Eques Debitum

Kiedy w sądzie I instancji zapadł niekorzystny wyrok dla naszej Klientki, wnieśliśmy o uzasadnienie wyroku. To co tam przeczytaliśmy było dla nas jednoznaczne, że sędzia orzekający w ogóle nie uwzględnił naszego stanowiska w sprawie. Musieliśmy apelować i w końcu mamy prawomocny wyrok Eques…

Profesjonalna pomoc w oddłużaniu na przykładzie ID Finance

Skuteczna pomoc w oddłużaniu jest nadrzędnym celem pracy naszych mecenasów z Portalu Dłużnika specjalizujących się  oddłużaniu. Jeżeli nie wiecie Państwo jak poradzić sobie ze swoimi długami, zostaliście pozwani, zapraszamy do kontaktu. Nie obawiajcie się, że będziecie musieli się tłumaczyć dlaczego zaciągaliście pożyczki i…

Eques Debitum przegrywa w apelacji

Niejednokrotnie w artykułach zamieszczanych na stronie naszej kancelarii pisaliśmy, że wniesienie apelacji ma tylko wtedy sens, kiedy są ku temu przesłanki. Brak podstaw do apelacji spowoduje tylko konieczność ponoszenia przez pozwanego dodatkowych kosztów, które w zależności od wysokości roszczenia mogą być znaczne. W…

PUH Nobiles przegrywa w apelacji

Dla naszych mecenasów z Portalu Dłużnika nie jest niczym nowym, że powód nie chcą pogodzić się z przegraną i zaskarża wyrok sądu I instancji. Z drugiej strony nie dziwi nas też to, że nasi Klienci po uldze jaką odczuli, znowu boją się co…

Eques Debitum przegrywa w sądzie

Niestety musimy przyznać, że zdarzają się nam sprawy beznadziejne, w których naprawdę w żaden sposób nic nie da się zrobić. Ale na szczęście w tej z powództwa Eques Debitum nasza Klientka była w dobrej sytuacji. Przede wszystkim zwróciła się najpierw o analizę dokumentów,…

Dopłata do niespłaconego kapitału

Każdy kto korzystał z jakiejkolwiek formy kredytowania powinien mieć się na baczności. Nie należy wyrzucać umowy i dowodów spłaty zobowiązania, bowiem mogą one uratować nas z poważnych kłopotów. Tak jak w dzisiejszej sprawie z powództwa Eques Debitum. Po interwencji naszych specjalistów w oddłużaniu…