Kolejny dłużnik może odetchnąć z ulgą

Powód: Alektum Capital II AG z siedzibą w Zug (Szwajcaria)
Wartość przedmiotu sporu: 3.629,90 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efektPowództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

dłużnik może odetchnąć z ulgą

Telewizja Oddłużeniowa

x