Kancelaria Medius przegrywa sprawę w sądzie

Kiedy wierzyciel wychodzi z założenia, że należą mu się pieniądze, a dłużnik nie chce ich oddać i prowadzone działania windykacyjne odbijają się od ściany, wówczas przechodzi do procesowego odzyskania długu. Tak właśnie Kancelaria Medius, która nabyła na drodze cesji zobowiązanie Pana Janusza od jednej z firm pożyczkowych, postanowiła odzyskać pozwany dług, który w ocenie jej prawników był zasadny. Dochodzona kwota stanowiła 1.389,86 zł, oczywiście bez ustawowych odsetek za opóźnienie i kosztów procesu. Ale pozwany, ani myślał poddać się walkowerem i po konsultacji prawnej w naszej kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika, dopełnił wszelkich formalności i przekazał swoją sprawę. Nasze działania skupiły się na wykazaniu, niezasadność podniesionego roszczenia. I mamy kolejny wyrok oddalający. Kancelaria Medius przegrywa sprawę w sądzie.     

Powód: Kancelaria Mediu S.A.
Wartość przedmiotu sporu: 1.389,86 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Kiedy pozywający przegrywa sprawę w sądzie?

Przede wszystkim dzieje się tak, kiedy we wniesionym do sądu pozwie i załącznikach, jeżeli takowe są, znajdują się błędy, które nie wskazują na przykład, że pozywający w ogóle ma prawo dochodzić zapłaty. W takiej sytuacji nie jest żadnym wierzycielem, ponieważ brak legitymacji czynnej, zgodnie z prawem dyskwalifikuje go, jako wierzyciela. Po prostu nim nie jest i wobec powyższego nie ma prawa żądać zapłaty długu. Ale to muszą stwierdzić mecenasi specjalizujący się w oddłużaniu, podnosząc właściwe zarzuty.

Kancelaria Medius przegrywa sprawę w sądzie

Kiedy mecenasi z naszej kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika, wzięli się za sprawę Pana Janusza, po prostu nie było takiej możliwości, aby podczas analizy dokumentów, umknęło im cokolwiek, co mogłoby przemówić na korzyść pozwanego. Jesteśmy w tym względzie bardzo dokładni i przede wszystkim wiemy, czego i gdzie szukać. To daje nam przewagę nad tymi, którzy dopiero zaczynają działać w oddłużaniu. My już te wszystkie umiejętności wypracowaliśmy i dlatego, mamy tak dużą skuteczność procesową. Kancelaria Medius przegrywa sprawę z sądzie.

Więcej wygranych spraw z Kancelarią Medius znajdziesz tu: https://portal-dluznika.pl/?s=kancelaria+medius&submit=

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Kancelaria Medius przegrywa sprawę

Telewizja Oddłużeniowa

x