Jak ustanowić komunikację elektroniczną w EPU?

Bywają sytuacje, kiedy Pozwany nie może odebrać korespondencji z sądu. W związku z tym, w przypadku spraw rozstrzyganych w elektronicznym postępowaniu upominawczym, czyli w EPU, może odbierać i wnosić pisma procesowe, pomijając tradycyjne doręczenia za pośrednictwem Poczty Polskiej. Jak ustanowić komunikację elektroniczną? Należy odpowiednio skonfigurować swoje konto w EPU. Poniżej krótka i przystępna instrukcja, jak ustanowić komunikację elektroniczną na dwa sposoby.

Sposób 1:

 1. Zaloguj się na swoje konto w EPU. Jeżeli jeszcze takowego nie posiadasz, załóż je postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w podanym linku -> https://portal-dluznika.pl/2019/07/01/jak-zalozyc-konto-w-e-sadzie/;
 2. Na stronie głównej po prawej stronie zobaczysz zakładkę: „Moje sprawy w sądzie”;
 3. Poniżej punkt 1: „ Moje sprawy” – tutaj klikasz;
 4. Przy sygnaturze sprawy kliknij w ikonę akt sprawy- niebieska teczka;
 5. Teraz zobaczysz „Informacje o sprawie”;
 6. Dalej klikasz w „Pisma procesowe” i tam zobaczysz mały kwadrat z podpisem „Ustalenie komunikacji elektronicznej”;
 7. UWAGA! Ze względu na właściwość systemu EPU checkbox w pierwszej chwili może się nie wyświetlić, dlatego należy przejść kilka razy między zakładkami w wyświetlonym oknie „Informacje o sprawie”;
 8. Następnie należy zaznaczyć kwadrat „Ustalenie komunikacji elektronicznej”;
 9. Następnie „Podpisywanie pisma o ustaleniu komunikacji elektronicznej” i musisz kliknąć na dole w zakładkę „Podpisz”;
 10. Teraz należy wybrać rodzaj podpisu, jakiego chcesz użyć:
 • „Podpiszę podpisem kwalifikowanym”, jeżeli użytkownik posiada bezpieczny kwalifikowany podpis uzyskany u jednej z firm certyfikacyjnych lub
 • „Podpiszę podpisem zwykłym”, którym automatycznie podpisze sprzeciw. System wyświetli okienko, w którym pojawi się prawidłowe Imię i Nazwisko użytkownika.
 1. Po kliknięciu „Podpisz” system wyświetli potwierdzenie przesłania sprzeciwu;
 2. Zobaczysz komunikat „Podpisanie pisma o ustawieniu komunikacji elektronicznej” i dalej „ Wniosek o zmianę komunikacji tradycyjnej na elektroniczną został przesłany i nastąpiła zmiana sposobu komunikacji”;

Sposób 2:

Pozwany może również ustanowić komunikację elektroniczną, jeżeli posiada kod dostępu do akt sprawy uzyskany z pouczenia z nakazu zapłaty lub z zarządzenia wydanego na wniosek i przesłanego pod wskazany przez niego adres.

 1. Wówczas po zalogowaniu na swoje konto w EPU, na stronie głównej po lewej widzimy zakładkę „Możliwe akcje” i klikamy w link „Dołącz do sprawy”;
 2. Następnie z rozwijalnej listy należy wybrać “Sposób dołączenia”. Możliwe opcje to:
 • czy jestem pozwanym,
 • czy jestem pełnomocnikiem powoda,
 • czy jestem pełnomocnikiem pozwanego,
 • czy jestem reprezentantem powoda.
 1. Oczywiście Pozwany powinien określić swój status procesowy jako „pozwany”;
 2. Teraz należy wskazać kod dostępu z pouczenia, z nakazu zapłaty lub z zarządzenia wydanego na wniosek i przesłanego pod wskazany adres;
 3. Należy pamiętać o zaznaczeniu opcji: ”Wnoszę o ustanowienie komunikacji elektronicznej”. Zaznaczona opcja “Wnoszę o ustanowienie komunikacji elektronicznej” skutkuje tym, że kolejna komunikacja użytkownika z E-sądem będzie odbywać się w trybie elektronicznym. Niezaznaczenie tej opcji skutkuje tym, że Pozwany nie będzie mógł wnieść sprzeciwu, czy też innego pisma w sprawie drogą elektroniczną;
 4. Następnie pojawi się okno z pytaniem potwierdzenia złożenia sprzeciwu, gdzie należy kliknąć „OK”;
 5. Ustanowienie komunikacji elektronicznej kończymy podpisując pismo, klikając w przycisk „Podpisz”. Dalej postępujemy tak jak wyżej, czyli w opisanej pierwszej wersji ustalenia tego typu komunikacji z E- sądem;

Na koniec trzy uwagi:

 1. Pamiętaj, że dopóki skutecznie nie wniesiesz w formie elektronicznej pisma procesowego (np. sprzeciwu od nakazu zapłaty), sąd będzie przesyłał w formie listownej, wydane przez siebie orzeczenia na adres wskazany przez powoda w pozwie.
 2. Oczywiście musisz mieć także świadomość, że z chwilą zalogowania się na swoje konto w EPU, wydany nakaz zapłaty zostanie uznany za doręczony. Poinformuje Cię o tym specjalny komunikat, który pojawi się na ekranie monitora. Od tej chwili będzie biegł 14-sto dniowy termin na wniesienie sprzeciwu.
 3. Raz zmienionej komunikacji z tradycyjnej na elektroniczną nie można niestety zmienić.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: +48 881 201 160
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/