• Home
  • Aktualności
  • Uważny sprzeciw od nakazu zapłaty pozwala na skuteczną obronę

Uważny sprzeciw od nakazu zapłaty pozwala na skuteczną obronę

Prezentujemy kolejną sprawę, gdzie pokazujemy, że nie tylko warto, ale trzeba bronić się przed pozwami wierzycieli wtórnych. Istotnie, gdyby Pani Iwona nie skorzystała z naszej specjalistycznej pomocy prawnej w oddłużaniu, musiałaby zapłacić nie tylko pretensję główną w wysokości 2.703,83 zł. Oczywiście doręczony pozwanej nakaz zapłaty nakazywał doliczenie ustawowych odsetek za opóźnienie i poniesienie kosztów procesowych. W związku z tym, jasno widać ile zyskuje osoba, która podejmuje walkę i robi to w mądry sposób. Z pewnością mamy tutaj na myśli obronę, którą prowadzą profesjonaliści z Portalu Dłużnika. A wracają do prezentowanej sprawy z powództwa Efficenter, to zakończyliśmy ją wygraną. Uważny sprzeciw od nakazu zapłaty sprawił, że sąd oddalił w całości roszczenie Efficenter.

Powód: Efficenter Sp. z o.o.
Wartość przedmiotu sporu: 2.703,83 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Uważny sprzeciw od nakazu zapłaty daje pozwanemu szansę na skuteczną obronę przed pozwem o zapłatę

Prowadzimy naszą kancelarię oddłużeniowa kilkanaście lat i widzimy wyraźny postęp. Oczywiście mamy tutaj na myśli, rosnącą liczę osób, które w przemyślany sposób bronią się przed pozwami o zapłatę. Istotnie w końcu nasze społeczeństwo zaczyna rozumieć, że mecenas nie jest tylko od rozwodów i spraw karnych. Chociaż długi są bardzo wstydliwą sprawą, jednak cieszy fakt, że zainteresowanie profesjonalnym oddłużaniem rośnie. Z pewnością podejmując się obrony, należy mieć świadomość, że uważny sprzeciw od nakazu zapłaty, odgrywa kluczową role. Niewątpliwie wnoszą go do EPU, można posłużyć się wzorem, który znajduje się na naszej stronie: https://portal-dluznika.pl/2020/06/24/sprzeciw-od-nakazu-zaplaty-wydanego-w-epu.  Jednak wszystko ulega zmianie, kiedy sprawa rozpatrywana jest przez sąd rejonowy. Dlatego tutaj bezwzględnie zalecamy skorzystanie z pomocy naszych ekspertów z Portalu Dłużnika.

Wygrywamy w sądzie z Efficenter

Pozwana przez Efficenter skorzystała z naszej specjalistycznej pomocy prawnej w oddłużaniu i teraz może cieszyć się sukcesem. Istotnie skutecznie obroniliśmy Klientkę przed roszczeniem wierzyciela wtórnego, co potwierdza wyrok, zamieszczony poniżej.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: (42) 641 30 61 lub (42) 641 30 62 lub (42) 641 30 63
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Uważny sprzeciw od nakazu zapłaty

Inna ostatnio wygrana sprawa z Efficenter:

Uważny sprzeciw od nakazu zapłaty