Zaplanowane oddłużanie osób fizycznych

Roszczenie dochodzone pozwem przez Efficenter nie trafi do egzekucji komorniczej. Z pewnością zaplanowane oddłużanie osób fizycznych w naszej kancelarii sprawia, że wielu zadłużonych odzyskuje płynność finansową. Oczywiście nie inaczej jest w przypadku naszego Klienta, który został pozwany przez wierzyciela wtórnego o zapłatę 4.787,27 zł. Ze względu na fakt wydania i doręczenia wyroku zaocznego, podjęliśmy odpowiednie czynności prawne, aby wykazać niezasadność tego powództwa. Oczywiście to nie pierwszy spór w sądzie, w którym z sukcesem reprezentujemy Pana Karola. Istotnie mężczyzna przekazał do naszej obsługi już swoją szóstą sprawę, którą też wygraliśmy. Z pewnością prowadzone przez nas oddłużanie przebiega tak, jak tego sobie życzymy. W rezultacie zamykamy kolejną, w której zapada wyrok, oddalający w całości powództwo Efficenter.

Powód: Efficenter Sp. z o.o.
Wartość przedmiotu sporu: 4.787,27 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Zaplanowane oddłużanie osób fizycznych w naszej kancelarii szansą na wyjście z długów

Sąd doręcza pozwanemu o zapłatę nakaz zapłaty lub wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym. Oczywiście wraz tymi dokumentami otrzymuje także odpis pozwu wraz z załącznikami, jeżeli takie są dołączone przez powoda. Chociaż znajduje się tam też pouczenie możliwości wniesienia sprzeciwu, niestety wielu nie korzysta z tej możliwości. W związku z tym, pozwany traci szansę na przedstawienie swojego stanowiska w sprawie i skuteczną obronę przed wniesionym powództwem. Dlatego zawsze zachęcamy, aby kontaktować się z naszą kancelarią i korzystać ze specjalistycznej pomocy prawnej. Bez wątpienia zaplanowane oddłużanie osób fizycznych prowadzone w Portalu Dłużnika, przynosi rewelacyjne rezultaty. W wyniku podejmowanych przez nas czynności prawnych, nasi Klienci skutecznie wychodzą z długów i rozpoczynają życie wolne od finansowych kłopotów.

Skutecznie bronimy pozwanego przez Efficenter

Dzięki profesjonalnie prowadzonemu oddłużaniu, nasz Klient wychodzi z długów. W wyniku podjętej obrony, wygraliśmy proces z powództwa Ffficenter. W rezultacie sąd oddalił całe roszczenie wierzyciela wtórnego, obciążając go kosztami postępowania o zastępstwa procesowego.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: (42) 641 30 61 lub (42) 641 30 62 lub (42) 641 30 63
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Zaplanowane oddłużanie osób fizycznych

Inna ostatnio wygrana sprawa z Efficenter:

Zaplanowane oddłużanie osób fizycznych