Konkretny sprzeciw od nakazu zapłaty pozwoli wygrać

W prezentowanej dzisiaj sprawie, konkretny sprzeciw od nakazu zapłaty, oparty na dokumentach dostarczonych przez sąd, pozwolił wygrać ten spór. Chociaż, aby osiągnąć sukces, musieliśmy w imieniu Klientki wnieść apelację, najważniejsze jest to, że wygraliśmy. W rezultacie sąd II instancji oddalił w całości powództwo Efficenter, obciążając powoda kosztami za proces w sądzie rejonowym i okręgowym. Bez wątpienia dzięki przemyślanym decyzjom, finalnie osiągnęliśmy sukces. Z pewnością należy wspomnieć o tym, że kiedy zapadł niekorzystny wyrok, zaleciliśmy, aby nasza Klientka spokojnie czekała, aż zapoznamy się z treścią uzasadnienia. Oczywiście znaleźliśmy tam podstawy do apelacji i skutecznie ją wykorzystaliśmy.

Powód: Efficenter Sp. z o.o.
Wartość przedmiotu sporu: 6.718,98 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa, wniesienie apelacji
Uzyskany efekt: Apelacja uwzględniona w całości, brak odsetek, brak kosztów procesów

Konkretny sprzeciw od nakazu zapłaty, musi opierać się na stanie faktycznym sprawy

Banki i firmy pożyczkowe bardzo często korzystają z możliwości sprzedaży kłopotliwego zadłużenia. Oczywiście dokonana cesja uprawnia wierzyciela wtórnego do wniesienia do sądu pozwu o zapłatę. W związku z tym, nie łudź się, że po zmianie wierzyciela możesz spać spokojnie. Istotnie czasami zdarza się, że ten nie podejmuje żadnych czynności prawnych i dług po prostu ulega przedawnieniu. Istotnie wówczas nie może dochodzić zapłaty w sądzie, ale pamiętajmy, że samo zadłużenie nadal istnieje i windykacja może trwać nadal. Jednak taka sytuacja nie zdarza się często, dlatego należy zachować czujność i odbierać wszystkie przesyłki z sądu. Bezsprzecznie, kiedy znajdziemy tam nakaz zapłaty, trzeba po prostu działać. Istotnie w zdecydowanej większości sporów w sądach, gdzie powodami są wierzyciele wtórni, konkretny sprzeciw od nakazu zapłaty pozwala na skuteczną obronę. Dlatego nie poddawajcie się i brońcie z pomocą specjalistów z Portalu Dłużnika.

Efficenter przegrywa sprawę po wniesionej apelacji

Nigdy się nie poddajemy i po konsultacji z Klientką, walczyliśmy z Efficenter w sądzie II instancji. W rezultacie wniesiona przez nas apelacja, okazała się skuteczna. Spór z wierzycielem wtórnym zakończyliśmy sukcesem.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: (42) 641 30 61 lub (42) 641 30 62 lub (42) 641 30 63
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Konkretny sprzeciw od nakazu zapłaty

Inna ostatnio wygrana sprawa z Efficenter:

Konkretny sprzeciw od nakazu zapłaty