Prowadzimy skuteczne oddłużanie w Łodzi

Pozwany o zapłatę 9.939,00 zł przez Smart AI, nie czekał z założonymi rękami, aż komornik rozpocznie egzekucję. Oczywiście Pan Tadeusz wiedział, że może spodziewać się przesyłki z sądu. Widział na swoim koncie w E- sadzie, że po wniesionym przez niego sprzeciwie, umorzono sprawę. W związku z tym, liczył się z tym, że wierzyciel wtórny wystąpi z pozwem do sądu rejonowego. Ponieważ tak się stało, po kilku miesiącach odebrał nakaz zapłaty wraz z pozwem i załącznikami. Z pewnością fakt nawiązania współpracy z naszą kancelarią oddłużeniową sprawił, że teraz może czuć się jak zwycięzca. Przede wszystkim monitorował, co się dzieje i nic nie mogło go zaskoczyć. W rezultacie skutecznie obroniliśmy naszego Klienta przed powództwem Smart AI.

Powód: Smart AI Sp. z o.o. Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp.k.
Wartość przedmiotu sporu: 9.939,00 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Masz długi? W naszej kancelarii prowadzimy skuteczne oddłużanie w Łodzi dla zadłużonych z całej Polski

Pamiętaj, że działania oddłużeniowe to nie tylko reprezentacja w sądzie pozywanych o zapłatę. Niestety czasami ta forma okazuje się nieskuteczna, pomimo najwyższych kompetencji pełnomocnika. Bez wątpienia w sporze biorą udział dwie strony i bywa, że pozywający przedstawi niepodważalne argumenty, przemawiające za zasadnością jego roszczenia. Niewątpliwie w takiej sytuacji skuteczna obrona, staje się w zasadzie niemożliwa i należy liczyć się z zasądzeniem. Dlatego nawet w naszej kancelarii, gdzie prowadzimy skuteczne oddłużanie w Łodzi dla zadłużonych z całej Polski, czasami trzeba działać zanim sprawa trafi do sądu. Z pewnością ponownie pokazujemy, jak ważna jest konsultacja prawna w u specjalistów z Portalu Dłużnika, zanim ruszy procedura procesowa.

Smart AI przegrywa w sądzie proces o zapłatę

Klient naszej kancelarii oddłużeniowej, obronił się przed powództwem Smart AI. W związku z tym, że prowadzimy skuteczne oddłużanie w Łodzi i Pan Tadeusz skorzystał z naszej pomocy prawnej. W rezultacie sąd oddalił roszczenie wierzyciela wtórnego.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: (42) 641 30 61 lub (42) 641 30 62 lub (42) 641 30 63
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

prowadzimy skuteczne oddłużanie w Łodzi

Inna ostatnio wygrana sprawa z Smart AI:

prowadzimy skuteczne oddłużanie w Łodzi