Nakaz zapłaty co robić?

Powód: Smart AI Sp. z o.o. Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. k.
Wartość przedmiotu sporu: 665,00 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Nakaz zapłaty co robić

Inna ostatnio wygrana sprawa z Smart AI:

Nakaz zapłaty co robić