Sprzedaż długów jest zgodna z prawem

Należy posiadać wiedzę, że kiedy posiadamy długi, wierzyciel może je zbyć na rzecz innego podmioty. Istotnie cesja, czyli sprzedaż długów jest zgodna z prawem i nie wymaga się tutaj zgody zadłużonej osoby. Dlatego kiedy Pani Elwira odebrała sądowy nakaz zapłaty wydany na rzecz Alektum Capital, nie dochodziła skąd wziął się ten dług. Przede wszystkim zadzwoniła do naszej kancelarii oddłużeniowej i umówiła się na konsultację prawną. Oczywiście wcześniej przesłała skany dokumentów, abyśmy mogli dokonać ich analizy. Chociaż kobieta nie liczyła na cud, my wiedzieliśmy, że możemy powalczyć o oddalenie tego roszczenia. Z pewnością 8.744,99 zł piechotą nie chodzi, więc dlaczego płacić pieniądze, które nie są należne pozywającemu. W rezultacie skutecznie obroniliśmy Klientkę. Sąd oddalił w całości powództwo Alektum Capital.

Powód: Alektum Capital II AG
Wartość przedmiotu sporu: 8.744,99 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu  

Sprzedaż długów jest zgodna z prawem i odbywa się bez zgody zadłużonej osoby

Niejednokrotnie kontaktujący się z naszą kancelarią oddłużeniową, są zdziwieni, że zostali pozwaniu przez nieznany im podmiot. Istotnie w tym momencie zapominają o czymś takim jak cesja. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że właśnie ta cesja, czyli sprzedaż długów jest zgodna z prawem. W związku z tym, w każdej chwili bank, firma pożyczkowa czy inny podmiot może dokonać tej czynności, nie pytając nas o zgodę. Oczywiście powinien nas poinformować o tym fakcie, ale wiemy z doświadczenia, że często taka informacja nie trafia do dłużnika. Także często kupujący nasze długi, nie wywiązują się z obowiązku informacyjnego o nabyciu wierzytelności. Z pewnością właśnie ten brak informacji, wywołuje takie zamieszanie, kiedy sąd doręcza pozwanemu nakaz zapłaty. Niewątpliwie w każdej takiej sytuacji, należy podjąć działania i bronić się z pomocą specjalistów w oddłużaniu z Portalu Dłużnika.

Alektum Capital przegrywa w sądzie proces o zapłatę

Bronimy pozwaną przez Alektum Capital i wygrywamy proces. Sąd oddala powództwo wierzyciela wtórnego.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: (42) 641 30 61 lub (42) 641 30 62 lub (42) 641 30 63
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Sprzedaż długów

Inna ostatnio wygrana sprawa z Alektum Capital:

Sprzedaż długów