Sprzeciw od nakazu zapłaty to pismo procesowe

Sprzeciw od nakazu zapłaty to pismo procesowe, które może przeważyć o sprawie toczącej się przed sądem. Oczywiście stanie się ono naprawdę użyteczne tylko wówczas, kiedy zawarte w nim zarzuty i argumentacja, właściwie przedstawią stanowisko pozwanej osoby. Z pewnością Pan Tomasz nie musiał martwić się merytoryczną stroną sprzeciwu, ponieważ wnosił go mecenas z naszej kancelarii oddłużeniowej. Dlatego nasz Klient miał pewność, że wszystkie zawarte w nim treści, mają na celu, zadziałanie na jego korzyść. Chociaż pozywający, czyli Ultimo Portfolio Investment twierdził, że należne są mu pieniądze, my byliśmy innego zdania. Niewątpliwie analiza dokumentów obnażył niedoskonałości tego pozwu. W związku z tym, sędzia uznał nasze stanowisko za zasadne. W rezultacie oddalił w całości powództwo Ultimo.  

Powód: Ultimo Portfolio Investment S.A.
Wartość przedmiotu sporu: 3.192,00 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu  

Sprzeciw od nakazu zapłaty to pismo procesowe

Naprawdę nie ma nic gorszego dla dłużnika od poddania się i nie podejmowania żadnych kroków w swojej obronie. Z pewności prowadzone przez nas sprawy pokazują, że w zdecydowanej większości możemy skutecznie pomóc. Istotnie, gdy zostałeś pozwany, musisz walczyć z pomocą specjalistów z Portalu Dłużnika. Dlatego właśnie często sprzeciw od nakazu zapłaty ma decydujące znaczenie we wszystkich sporach w sądach. Sprzeciw od nakazu zapłaty to pismo procesowe pozwanego, często pierwsze w danej sprawie. Musi być więc przemyślane, uważne i dobre merytorycznie. Pamiętaj! Kiedy wpadłeś w długi, nie możesz sobie odpuścić. Bezsprzecznie chcąc naprawdę wyjść z długów, musisz zamknąć wszystkie sporne zobowiązania. Nasi mecenasi wszystko precyzyjnie zaplanują i będą reprezentowali Cię w sporach w sądzie jak i podczas negocjacji.

Pozew o zapłatę gdzie powodem było Ultimo Portfolio Investment

Podejmujemy czynności prawne w imieniu naszego Klienta i skutecznie podważmy zasadność powództwa Ultimo Portfolio Investment. W rezultacie sędzia po zapoznaniu się ze stanowiskami stron sporu, wydał stosowny wyrok. Powództwo wierzyciela wtórnego upadło w całości.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: (42) 641 30 61 lub (42) 641 30 62 lub (42) 641 30 63
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Sprzeciw od nakazu zapłaty to pismo procesowe

Inna ostatnio wygrana sprawa z Ultimo:

Sprzeciw od nakazu zapłaty