• Home
  • Aktualności
  • Prowadzona windykacja długów to wynik zaległości w spłacie

Prowadzona windykacja długów to wynik zaległości w spłacie

O tym, że prowadzona windykacja długów, może naprawę uprzykrzyć życie, przekonała się Pani Helena, kiedy zaczęła mieć opóźnienia w spłatach kilku zobowiązań. Z pewnością, gdy przechodziła przez ten proces, los wystawił ją na ciężką próbę. Bez wątpienia dzięki temu, że została naszą Klientką, nie popełniła błędu i nie uznała istnienia długu. W związku z tym, nie dała pozywającym mocnego argumentu, który mógłby zaważyć na rozstrzygnięciu sporu w sądzie. Dlatego nie mieliśmy związanych rąk i mogliśmy podważyć zasadność roszczenia Ultimo Portfolio Investment. W związku z tym, po dokonaniu analizy dokumentów prezentowanej sprawy, wnieśliśmy sprzeciw od sądowego nakazu zapłaty. W rezultacie zakończyliśmy ten spór wygraną. Sąd oddalił w całości powództwo Ultimo Portfolio Investment.  

Powód: Ultimo Portfolio Investment S.A.
Wartość przedmiotu sporu: 6.669,00 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu  

Prowadzona windykacja długów to wynik zaległości w spłatach kredytów lub pożyczek

Musisz przygotować się na to, że kiedy zaczniesz zalegać ze spłatą posiadanych zobowiązań, prowadzona windykacja długów, może dać Ci ostro w kość. Bez wątpienia te działania są nieuniknione i nie należą do przyjemnych, ale wierzyciel ma prawo domagać się zapłaty. Oczywiście nie zawsze przebiega z poszanowaniem godności zadłużonej osoby. Z pewnością w Polsce ten rynek często działa niezgodnie z prawem, dlatego konsumenci są nękani przez windykatorów. Zastraszanie, manipulowanie faktami, wmawianie oszustw, niestety mają miejsce. Przede wszystkim trzeba mieć świadomość, że to, co słyszymy lub czytamy, często nie pokrywa się ze stanem faktycznym sprawy. Dlatego w takich przypadkach zalecamy konsultację prawną w kancelarii, która specjalizuje się w oddłużaniu. Pozwoli ona na podjęcie właściwych kroków i przede wszystkim uchroni Klienta przed uznaniem niezasadnego długu.

Ultimo Portfolio Investment przegrywa proces o zapłatę

Zapewne i w tej sprawie powód liczył na to, że pozwana nie będzie się broniła. Oczywiście tak się nie stało, ponieważ to nasza kancelaria reprezentowała Panią Helenę w sporze z Ultimo. W rezultacie powództwo wierzyciela wtórnego upadło w całości.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: (42) 641 30 61 lub (42) 641 30 62 lub (42) 641 30 63
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

 

Prowadzona windykacja długów

Prowadzona windykacja długów