Oddłużanie po cesji wierzytelności

Wielokrotnie prowadziliśmy skuteczne oddłużanie po cesji wierzytelności, czyli sprzedaży długu na rzecz innego podmiotu. Bez wątpienia w prezentowanej dzisiaj sprawie, taka sytuacja miała miejsce. Istotnie spółka Efficenter nabyła dług Pana Waldemara i dochodziła w sądzie zapłaty 3.615,66 zł. Z pewnością wszystko przebiegało zgodnie z obowiązującym prawem, ponieważ wierzyciel wtórny jak najbardziej może wnieść pozew. Istotnie, gdyby nasz Klient nie zareagował na doręczony sądowy nakaz zapłaty, ten uzyskałby prawomocność, a stąd krótka droga do komornika. Oczywiście tak się nie stało, ponieważ przekazał swoją sprawę do naszej kancelarii oddłużeniowej. W związku z tym, po podpisaniu umowy i otrzymaniu pełnomocnictwa, podjęliśmy odpowiednie czynności prawne. Niewątpliwie wniesiony sprzeciw od nakazu zapłaty, zadziałał na korzyść pozwanego. Sąd oddalił w całości powództwo Efficenter.    

Powód: Efficenter Sp. z o.o.
Wartość przedmiotu sporu: 3.615,66 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu 

Prowadzimy skuteczne oddłużanie po cesji wierzytelności (długu)

Naszą specjalnością jest prowadzenie spraw, które mają związek z długami. W związku z tym, także prowadzimy skuteczne oddłużanie po cesji wierzytelności, czyli zbyciu długu konsumenta na inny podmiot. Istotnie wielokrotnie piszemy w naszych artykułach, że cesja zwiększa szanse pozwanego na skuteczną obronę. Rzeczywiście jest to prawda, ale i tutaj trzeba wykazać się specjalistyczną wiedzą i umiejętnościami. Bez wątpienia jeszcze kilka lat temu, wierzyciele wtórni popełniali o wiele więcej błędów. Z pewnością oni też wyciągają wnioski i starają się, precyzyjniej wykazywać dochodzone roszczenia. Dlatego i w takich sytuacjach zalecamy skorzystanie z pomocy prawnej mecenasa, który po prostu zna się na sprawach związanych z długami. Niewątpliwie oddłużaniem nie powinni zajmować się wszyscy prawnicy tylko ci, którzy specjalizują się w tym zakresie. A właśnie takich znajdziecie Państwo w naszym Portalu Dłużnika.

Efficenter przegrywa proces o zapłatę

Nasza kancelaria oddłużeniowa Portal Dłużnika, kolejny raz udowadnia, że wie jak bronić pozywanych o zapłatę. W wyniku podjętych czynności prawnych, sąd wydał wyrok oddalający powództwo Efficenter.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: (42) 641 30 61 lub (42) 641 30 62 lub (42) 641 30 63
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Oddłużanie po cesji wierzytelności

Inna ostatnio wygrana sprawa z Efficenter:

Oddłużanie po cesji wierzytelności