Pani Eliza zaciągnęła krótkoterminową pożyczkę, popularnie nazywaną chwilówką, wykorzystując do tego platformę internetową. W międzyczasie straciła pracę i miała problemy ze spłatą całego zobowiązania. Dokonywała częściowych wpłat, ale pożyczkodawca i tak zbył nieuregulowane zobowiązanie na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego Raport. Kiedy kobieta odebrała wydany przez sąd nakaz zapłaty, przeraziła się na dobre, widząc, że wierzyciel wtórny dochodzi od niej zapłaty aż 12.278,67 zł. Nie zamierzała tego tak zostawić i postanowiła nawiązać współpracę z naszą kancelarią oddłużeniową. Wiedziała od swojej koleżanki, że specjalizujemy się w oddłużaniu i jesteśmy skuteczni. Nasza Klientka przekonała się sama, że umiemy zadziałać procesowo na korzyść pozwanego. Obrona przed pozwem Raport NSFIZ przyniosła wymierne rezultaty. Sąd urwał z dochodzonej kwoty aż 10.129,00 zł. Dopłata 2.149,67 zł zamyka sprawę.

Powód: Raport NSFIZ
Wartość przedmiotu sporu: 12.278,67 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Dopłata do niespłaconego kapitału pożyczki 2.149,67 zł, oddalenie powództwa w pozostałym zakresie, brak kosztów procesu

Tracisz pracę, a masz do spłaty pożyczki…

Chyba nie trzeba być mityczną Kasandrą, aby przewidzieć splot wydarzeń po tym, kiedy osoba mająca do spłaty zaciągnięte pożyczki, nagle z dnia na dzień traci jedyne źródło dochodu. Utrata pracy jest jedną z głównych przyczyn, powodujących nawarstwianie się długów i w konsekwencji całkowitą utratę płynności finansowej. Nikt z nas nie chciałby znaleźć się w takie sytuacji. A niestety wśród Klientów naszej kancelarii oddłużeniowej, stanowią oni bardzo liczną grupę. Wpadli w długi, ponieważ nie mieli pieniędzy, aby spłacać zaciągnięte pożyczki. Ich uporządkowane życie legło w gruzach i zaczęli borykać się z kłopotami finansowymi, które w konsekwencji wygenerowały bardzo poważne zadłużenie. Reasumując, utrata pracy, bezdyskusyjnie jest jedną z najczęstszych przyczyn, wpadania w długi.

Obrona przed pozwem Raport NSFIZ

Pani Eliza dzięki naszej specjalistycznej pomocy w oddłużaniu, powoli podnosi się z finansowego dołka. W sprawie z Raport uchroniliśmy naszą Klientkę przed zapłatą 10.129,00 zł, które były nienależne pozywającemu i o tyle zmniejszyliśmy jej ogólne zadłużenie. Obrona przed pozwem Raport NSFIZ przyniosła wymierne rezultaty.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Obrona przed pozwem Raport NSFIZ