Nasze Klientki prawdopodobnie spłaciłyby zaciągnięte przez siebie pożyczki w Profi Credit zgodnie z podpisanymi umowami, gdyby nie wściekła windykacja i kolosalne koszty pożyczek. Ale patrząc z perspektywy czasu, nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło. W ich przypadku sprawy trafiły do sądu i tam dzięki pomocy w oddłużaniu, skutecznie wykazaliśmy, że firma pożyczkowa nalicza konsumentom bardzo wysokie koszty. Obie Panie czeka dopłata do niespłaconego kapitału i temat pożyczek w tej instytucji będą miały zamknięty.

Powód: Profi Credit Polska S.A.
Wartość przedmiotu sporu: 50.529,26 zł, 8.386,25 zł
Zadanie: Zarzuty od nakazów zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Dopłaty do kapitałów 19.934,00 zł, 1.775,28 zł, oddalenia powództw w pozostałym zakresie, brak kosztów procesu

Nie pozwól, aby nakaz zapłaty stał się podstawą egzekucji komorniczej

Wydany przez sąd nakaz zapłaty bezsprzecznie zobowiązuje pozwanego do uiszczenia pretensji głównej wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami procesu. Należy pamiętać, że to orzeczenie zostało wydane na podstawie twierdzeń tylko jednej strony czyli powoda i to na posiedzeniu niejawnym. Dłużnik zgodnie z prawem może odwołać się od nakazu poprzez wniesienie sprzeciwu lub zarzutów w terminie 14 dni od doręczenia. Jeżeli tego nie zrobi ten uprawomocni się i na jego podstawie wierzyciel będzie mógł wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności i skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej.

Kolosalne koszty pożyczek znów upadają w sądach

Jedni za dobry wyrok uważają tylko taki, gdzie sąd w całości oddalił powództwo. Ale my wiemy, że niestety nie zawsze tak może być. Nasze Klientki doskonale zdawały sobie z tego sprawę i były przez nas przygotowane na możliwość zasądzenia dopłaty do niespłaconego kapitału pożyczek zaciągniętych w Profi Credit. Dzięki temu miały dużo czasu, żeby zebrać potrzebne pieniądze i teraz na spokojnie uregulują to co nakazał im sąd. Są zadowolone, że dzięki naszej pomocy zaoszczędziły tak dużo pieniędzy. Kolosalne koszty pożyczek zostały anulowane przez sąd w całości.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Kolosalne koszty pożyczek

Kolosalne koszty pożyczek