Dług na ponad 43 tysiące złotych, nakaz zapłaty i niepewna przyszłość – Pan Konrad zgłosił się do nas będąc w trudnej sytuacji. Sprawa jednak budziła nasze wątpliwości. Udało nam się pomóc, doprowadzając do oddalenia powództwa Credit Agricole.

Wierzyciel: Credit Agricole S.A.
Wysokość długu: 43.032,99 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Efekt: Powództwo oddalone w całości

Dług w Credit Agricole

Bank Credit Agricole S.A. udzielił Panu Konradowi kredytu gotówkowego. Mężczyzna potrzebował gotówki na załatwienie prywatnych spraw – możemy napisać jedynie, że chodziło o pomoc potrzebną osobie z najbliższego otoczenia Pana Konrada.

Wypowiedziany kredyt

Pan Konrad nie był w stanie obsługiwać kredytu. Bank z czasem wypowiedział umowę kredytową, a sprawa trafiła do Sądu Rejonowego. Bank uzyskał sądowy nakaz zapłaty. Mężczyzna zgłosił się do nas z prośbą o pomoc – o naszej kancelarii opowiedziała mu znajoma, której pomogliśmy w sprawie związanej z firmą pożyczkową.

Pan Konrad przyjechał do nas z dokumentami dotyczącymi swojego zadłużenia. Podczas spotkania przyznał, że potrzebuje więcej czasu na uiszczenie całości długu, a termin zapłaty wskazany w nakazie jest dla niego nieosiągalny. Obawiał się także egzekucji komorniczej, która bez wątpienia by go pogrążyła. Sprawa wzbudziła też szereg naszych wątpliwości wobec czego przyjęliśmy pełnomocnictwo i wnieśliśmy sprzeciw od nakazu zapłaty.

Powództwo oddalone w całości

Mieliśmy rację, sprawa słusznie budziła nasze wątpliwości. Sprzeciw od nakazu zapłaty okazał się właściwym posunięciem – sąd oddalił powództwo Credit Agricole S.A. w całości. Pan Konrad otrzyma 4817 złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Jak skontaktować się z Portalem Dłużnika? Wystarczy napisać na pomoc@portal-dluznika.pl

Dokumenty w tej sprawie: