AGIO Wierzytelności NSFIZ –  powód nie uzupełnił braków pozwu

AGIO Wierzytelności NSFIZ wystąpiło przeciwko naszemu Klientowi w sprawie na 39 tysięcy zł długu. Niestety powód po naszym sprzeciwie nie uzupełnił braków pozwu co skutkowało umorzeniem postępowania przez sąd.

Wierzyciel: AGIO Wierzytelności NSFIZ
Wysokość długu: 39.443,87 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Efekt: Umorzenie postępowania

Rosnące długi

Pan Tomasz to kolejna osoba, która zgłosiła się do nas z powodu kłopotów wynikających z klasycznej spirali zadłużenia. Pan Tomasz dług spłacał długiem, zaciągał różne pożyczki i kredyty na spłatę tych wcześniejszych zobowiązań. Jeden z kredytów na kwotę 39.443,87 zł został przejęty przez AGIO Wierzyteności NSFIZ. Wierzyciel wtórny uzyskał sądowy nakaz zapłaty. Pan Tomasz zgłosił się do nas nie wiedząc, co w tej sytuacji robić.

Po przekazaniu sprawy do sądu rejonowego…

Sąd wezwał wierzyciela wtórnego AGIO Wierzytelności NSFIZ do uzupełnienia braków pozwu, jednak powód nie był najwyraźniej zainteresowany procesem i wolał sprawę odpuścić… W związku z nieuzupełnieniem braków pozwu we wskazanym przez sąd terminie postępowanie zostało umorzone.

Kancelaria oddłużeniowa

Rosnące zadłużenie to powód do niepokoju i sygnał do podjęcia działania. Jako specjaliści zajmujący się oddłużaniem, w pierwszej kolejności zalecamy negocjacje z wierzycielem już w momencie, gdy dana osoba wie, że nie będzie w stanie spłacać kolejnych rat. Wbrew pozorom dużą część spraw da się załatwić polubownie, doprowadzając do zmiany warunków umowy na korzystne dla dłużnika lub nawet po wypowiedzeniu umowy. Jeśli sytuacja jest bardziej zaawansowana, reprezentujemy Klientów w sądzie. Aby się z nami skontaktować, wystarczy napisać na: pomoc@portal-dluznika.pl opisując swoją sprawę z podziałem na wysokość długu oraz wierzyciela. Odpowiadamy na wszystkie wiadomości.

Dokumenty w tej sprawie: