Prokura NSFIZ przegrywa w Sądzie. Sprawa o ponad 27 tysięcy złotych

Prokura NSFIZ uzyskała sądowy nakaz zapłaty przeciwko naszym Klientom. Sąd oddalił powództwo po naszym sprzeciwie, ale fundusz się nie poddał i wniósł apelację. Widać, że warto było walczyć do końca – sądy obu instancji wydały wyroki oddalające.

Wierzyciel: Prokura NSFIZ
Wysokość długu: 27.438,16 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa, apelacja
Uzyskany efekt: Oddalenie powództwa w obu instancjach

Fundusz przejmuje długi

Zadłużenie Państwa K. to starego, niespłaconego zobowiązania, które Prokura NSFIZ odkupiła od jednego z banków. Po nieudanej windykacji tego nienależnego długu wierzyciel wtórny zdecydował się na poważniejszy krok i wystąpił do sądu o wydanie nakazu zapłaty. Po jego wydaniu przyjęliśmy pełnomocnictwo w tejże sprawie.

Kancelaria oddłużeniowa przyjmuje pełnomocnictwo

Kancelaria oddłużeniowa prowadząca Portal Dłużnika mieści się w Łodzi, ale przyjmuje sprawy z całej Polski. Sprawa Państwa K. była rozpatrywana przez Sąd w Warszawie. Nasi prawnicy spotkali się wcześniej z Klientami w ich miejscu zamieszkania, zapoznali się z dokumentami i dokładnie omówili z nimi całą sytuację. Plan działania, który zaproponowali opierając się na doświadczeniu i wiedzy, został zaakceptowany przez Klientów i mogliśmy przystąpić do działania.

Fundusz odwołuje się od wyroku

Pierwszym krokiem było wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty. Sąd oddalił powództwo, ale Prokura NSFIZ odwołała się od tej decyzji, wnosząc apelację. Apelacja oczywiście została oddalona w całości. Cała sprawa kosztowała naszych Klientów sporo nerwów, ale my się nie poddaliśmy i walczyliśmy do końca, co przyniosło oczekiwane efekty.

Kancelaria oddłużeniowa

Kancelaria oddłużeniowa to zespół prawników specjalizujących się w sprawach związanych z długami – wiemy, jak interweniować w poszczególnych przypadkach, na co zwracać uwagę podczas analizy dokumentów oraz jak realnie pomóc Klientom, którzy borykają się z nawarstwiającym się zadłużeniem. Potrzebujesz pomocy? Napisz do nas: pomoc@portal-dluznika.pl

Wyrok w tej sprawie: