Sąd oddalił powództwo Profi Credit

Profi Credit uzyskało nakaz zapłaty na kwotę przekraczającą 8 tysięcy złotych plus koszty procesu i dalsze odsetki do dnia zapłaty. W imieniu naszego Klienta wnieśliśmy sprzeciw, który spowodował oddalenie powództwa w całości.

Sprawa z powództwa BOŚ umorzona – czyżby nie było wymagalności kredytu..?

Kancelaria oddłużeniowa wniosła sprzeciw w sprawie z powództwa BOŚ. Głównym zarzutem była przedwczesność powództwa wobec braku wymagalności. Postępowanie w sprawie na blisko 80 tysięcy złotych zostało umorzone bowiem powód nie uzupełnił braków pozwu. Egzekucja komornicza nie dojdzie do skutku.

Takto Finanse – powództwo oddalone w całości po sprzeciwie wniesionym przez prawników z Portalu Dłużnika

Takto Finanse to firma oferująca szybkie pożyczki. Pani Jadwiga za namową wnuczka skorzystała z oferty, nie wiedząc do końca jakie są warunki. Pomogliśmy starszej kobiecie uniknąć spotkania z komornikiem.