Sąd oddalił powództwo Profi Credit

Profi Credit uzyskało nakaz zapłaty na kwotę przekraczającą 8 tysięcy złotych plus koszty procesu i dalsze odsetki do dnia zapłaty. W imieniu naszego Klienta wnieśliśmy sprzeciw, który spowodował oddalenie powództwa w całości.

Wierzyciel: Profi Credit
Wysokość długu: 8.023,72 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości

Chwilówka od Profi Credit

Szybka pożyczka i kłopoty gotowe. Pan Jan wziął pożyczkę w Profi Credit w ubiegłym roku, w wysokości kilku tysięcy złotych i niestety nie spłacił zobowiązania. Ostatecznie miał do zapłaty miał ponad 9 tysięcy złotych.

Dług znacznie wyższy od pożyczki

Pan Jan zgłosił się do nas w momencie, gdy Profi Credit otrzymało sądowy nakaz zapłaty, a sprawa przybrała przez to szybszy obrót. Podczas rozmowy opowiedział nam, w jakiej jest sytuacji i dlaczego nie był w stanie spłacić całości na czas. Nie krył zdumienia związanego z kwotą do zapłaty. Naszym zadaniem było wniesienie sprzeciwu od nakazu i powalczenie o całkowite oddalenie powództwa. To się udało!

Firmy pożyczkowe doliczają duże koszty do kapitału pożyczek. Różnica między pożyczoną kwotą, a tą do spłaty jest nieraz astronomiczna – wyjaśnia Łukasz Białkowski, współwłaściciel kancelarii oddłużeniowej prowadzącej Portal Dłużnika.

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Sprzeciw od nakazu zapłaty z powództwa Profi Credit poskutkował tym, że Sąd dokładnie rozpoznał sprawę i oddalił powództwo w całości. Oczywiście także koszty postępowania przyjdzie zapłacić naszemu przeciwnikowi.

Tym razem nasza interwencja poskutkowała oddaleniem powództwa w całości. Jesteśmy bardzo zadowoleni – dodaje Łukasz Białkowski.

Masz długi? Postaramy się pomóc!

Kancelaria oddłużeniowa, która prowadzi Portal Dłużnika ma swoją siedzibę w Łodzi, ale jej specjaliście podejmują się spraw na terenie całej Polski. Wstępna rozmowa i analiza dokumentów jest bezpłatna. Nasz email: pomoc@portal-dluznika.pl – jeśli masz kłopoty związane z długami napisz do nas, wypisując kto jest wierzycielem i jaka jest wysokość długu. Postaramy się znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

Dokumenty w tej sprawie: