Omega Wierzytelności NSFIZ – pokrzyżowaliśmy plany funduszu

Omega Wierzytelności NSFIZ to fundusz, który zajmuje się kupowaniem długów m.in. od banków i dochodzeniem od dłużników zapłaty. Nasz Klient otrzymał pozew na łączną kwotę ok. 60 tysięcy złotych. Na szczęście nasza interwencja przyniosła oczekiwane skutki.

Omega Wierzytelności NSFIZ na tapecie

Pan Józef zgłosił się do nas z problemem starego kredytu bankowego. Sytuacja była już dość zaawansowana. Okazało się, że bank sprzedał dług naszego Klienta funduszowi Omega Wierzytelności NSFIZ jeszcze w trakcie trwania egzekucji komorniczej. Wystosowaliśmy więc do banku pismo wzywające do umorzenia egzekucji, a później cierpliwie i spokojnie czekaliśmy na pozew.

Skuteczność wymaga umiejętności przewidywania

Przedstawiliśmy Klientowi scenariusz, jaki się następnie rozegra. Poradziliśmy, aby nie negocjował z funduszem, nie podpisywał ugód ani nie rozmawiał. Jedynym zadaniem Pana Józefa było cierpliwie czekać, abyśmy mogli przystąpić do akcji w odpowiednim momencie. Wbrew pozorom nie było to zadanie łatwe – osoby zadłużone są bardzo nerwowe, nieufne i mają problem z zachowaniem spokoju przez ciągłe widmo utraty całego dobytku w wyniku zbliżającej się egzekucji komorniczej. Na szczęście Pan Józef zachował zimną krew i wszystko poszło zgodnie z planem.

Dzięki temu, że bank umorzył egzekucję oczekiwanie na sąd stało się spokojniejsze. Wiadomo – komornik nie prowadził już żadnych czynności. Gdy sprawa trafiła do sądu wnieśliśmy sprzeciw od nakazu zapłaty a ten oddalił powództwo w całości. Pozew opiewał na ponad 40 tysięcy złotych. Wraz z wszystkimi kosztami i odsetkami suma wyniosła blisko 60 tysięcy złotych. Tyle nasz Klient będzie miał w kieszeni.

Doświadczenie i wiedza gwarantują sukces

„Znamy niemal każdy scenariusz związany z niespłaconymi zobowiązaniami. Dzięki temu jesteśmy w stanie przewidzieć ruchy firm windykacyjnych, funduszy, banków i firm pożyczkowych. Nasz Klient nam zaufał, dzięki czemu nie musi obawiać się komornika. Wezwaliśmy bank do zwrotu wszystkich środków wyegzekwowanych po cesji, czyli po sprzedaży długu do Omega Wierzytelności NSFIZ” – opowiada Łukasz Białkowski, specjalista z kancelarii oddłużeniowej powiązanej z Portalem Dłużnika.

Wpadłeś w spiralę zadłużeń, borykasz się z niespłaconym zobowiązaniami, a na karku czujesz już oddech komornika? Zgłoś się do nas: pomoc@portal-dluznika.pl

Dokumenty w tej sprawie: