Kolejna ugoda z PEKAO – blisko 18 000 zł rozłożone na niskie raty

I kolejna ugoda z PEKAO, tym razem 18 000 zł rozłożono na 44 miesięczne raty po 400 zł. Co ważne, bank nie będzie naliczał dalszych kosztów i odsetek. Spłacie podlegać będzie sam kapitał pożyczki. Jednocześnie Bank zobowiązał się zawiesić egzekucję komorniczą pod warunkiem…

Ugoda z PEKAO po latach egzekucji komorniczej

Dziś prezentujemy kolejną sprawę, którą w ostatnim czasie pozytywnie zamknęliśmy. Udało nam się porozumieć z bankiem PEKAO po wielu latach egzekucji i niestety, po wyznaczeniu terminu licytacji nieruchomości naszych Klientów. Zapewne gdyby nie podjęte czynności negocjacyjne, a także co należy podkreślić, gdyby nie…

KREOS NSFIZ – sprzeciw od nakazu zapłaty

I kolejny sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Tym razem w sprawie z powództwa KREOS NSFIZ. Jak to bywa w takich sprawach teraz przyjdzie nam się bronić w Sądzie Rejonowym właściwości ogólnej, czyli dla miejsca zamieszkania pozwanego. Oczywiście o efektach naszej…

Wypowiedziany kredyt hipoteczny – walczymy w sprawie o 1,5 mln zł

Pewien Bank udzielił naszym Klientom kredytu frankowego. Jak to bywa w podobnych sprawach miesięczne obciążenia z tytułu rat były tak duże, że z czasem kredyt został wypowiedziany, sprawa trafiła do sądu. I żeby nie było – wszystkie próby ugody spełzły na niczym, Bank…

Ugoda z Hoist – umorzenie 28 000 zł

Ugoda z HOIST i umorzenie 30 000 zł, czyli dzisiejszym wpisem wracamy do artykułu sprzed kilku dni, w którym sygnalizowaliśmy, że udało nam się wynegocjować bardzo dobrą ugodę z HOIST NSFIZ mimo, że sprawa wcale nie była taka prosta. Gdy zwróciła się do nas…

Ugoda z Syner – nawet takie sprawy nam się trafiają

Czasami trafiają do nas dłużniczy, którzy popadli w sidła pożyczek-chwilówek. Niekiedy jednostkowe kwoty pożyczek są dość duże, innym razem bardzo małe, przy czym w odniesieniu do katastrofalnej sytuacji dłużnika, bardzo często z tych małych kwot potrafi zrobić się ogromna kwota. Dziś prezentujemy taką właśnie…

Esąd – sprzeciw od nakazu zapłaty

Sprawa, w której nakaz zapłaty w EPU został wysłany na nieprawidłowy adres. Nakaz został najpierw uznany za skutecznie doręczony pozwanemu i została mu nadana klauzula wykonalności. Na takim etapie sprawa trafiła do nas. Spowodowaliśmy, ze sąd przyjął sprzeciw od nakazu zapłaty, a sprawa trafi do Sądu…

Pozew z weksla – jak się bronić?

Kolejna bardzo ciekawa sprawa, w której Sąd podzielił nasze argumenty. Tym razem pozew z weksla – jak się bronić? Zwróciła się do nas Pani Zosia, która z uwagi na trudną sytuację finansową zaciągnęła pożyczkę zabezpieczoną wekslem. Pani Zosia nie spłaciła pożyczki w terminie i…

Sprzeciw w EPU i powód obciążony kosztami

Wnieśliśmy sprzeciw w EPU (elektroniczne postępowanie upominawcze). Sprawa została przekazana do Sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego. Powód został wezwany do uzupełnienia pozwu. Nie uzupełnił braków, co spowodowało umorzenie postępowania. Dodatkowo powód musiał zwrócić pozwanemu koszty. I jeszcze jedno, o nakazie zapłaty nasz klient dowiedział się…

GPM Vindexus – skuteczny sprzeciw i uzupełnienie postanowienia

Wnieśliśmy skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty w sprawie GPM Vindexus. W konsekwencji sprawa trafia do Sądu właściwego dla pozwanego, natomiast powód nie uzupełnił braków pozwu co skutkowało umorzeniem postępowania. Wobec takiej sytuacji procesowej wnieśliśmy o uzupełnienie w postanowienia Sądu w zakresie kosztów i… No…