Wnieśliśmy sprzeciw w EPU (elektroniczne postępowanie upominawcze). Sprawa została przekazana do Sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego. Powód został wezwany do uzupełnienia pozwu. Nie uzupełnił braków, co spowodowało umorzenie postępowania.

Dodatkowo powód musiał zwrócić pozwanemu koszty. I jeszcze jedno, o nakazie zapłaty nasz klient dowiedział się kilka lat po jego wydaniu - od komornika, który zajął mu rachunek bankowy. Teraz nie ma już nakazu, a egzekucja komornicza została oczywiście umorzona. 

Jest to przykład, że nie warto się poddawać i warto wracać do teoretycznie zakończonych spraw.

Nasz email: pomoc@portal-dluznika.pl

Sprzeciw w EPU

Tagi: Kancelaria Oddłużeniowa Białkowski, Kancelaria Prawna Exire, Oddłużanie, Sprzeciw od nakazu zapłaty, Sprzeciw w EPU, Eques Debitum,