Tag Archives

Archive of posts published in the tag: koszty dodatkowe

Sprawa z powództwa funduszu Takto

Osoby, które z różnych powodów wpadły w długi, żyją w przeświadczeniu, że niewiele dobrego może ich jeszcze spotkać. Dosłownie stłamszeni przez windykację, atakowani, poniżani, tracą wiarę w siebie. Szczęściem w tym całym nieszczęściu jest to, że część z nich pomimo wszystko mobilizuje się…

Zakończyliśmy sprawę z powództwa Kancelarii Medius

Każdy z nas pragnie w życiu różnych rzeczy. Ale chyba nie ma kogoś takiego, kto nie miałby ochoty na odrobinę szaleństwa. Wówczas, aby nie zrealizować to o czym marzymy, po prostu pożyczmy pieniądze, nie myśląc o konsekwencjach i związanym z tym ryzykiem. Pan…

Obrona przed nakazami zapłaty ma sens

Czy ma znaczenie z jakiego źródła pochodzi dług, który został postawiony w stan wymagalności i pozwany? Czy można powiedzieć, ze jeden dług jest lepszy, a drugi gorszy? Absolutnie nie można segregować długów, ponieważ każdy z nich może narobić nam wiele krzywdy z egzekucją…

Sąd oddala powództwo Heimondo

Ktoś uważnie śledzący zamieszczane na stronie naszej kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika artykuły i wyroki, może uznać, że po raz trzeci prezentujemy rozstrzygnięcie tej samej sprawy z Heimondo, gdzie pozwana przez wierzyciela wtórnego kwota wynosi 1.905,00 zł. Nie proszę Państwa, nie jest to pomyłka…

Skuteczna obrona przed pozwem Nobiles

Spór o zapłatę długu w wysokości 3.548,38 zł z Nobiles, który prowadziliśmy w sądzie, jako pełnomocnicy Pani Anny, nie był wcale taki oczywisty. Sprawa, która z pozoru mogła wydawać się prosta, po przeanalizowaniu dokumentów, które nasza Klientka odebrała z sądu, już taka nie…

Sąd oddala pozew Heimondo

Dziś przedstawiamy prowadzoną przez mecenasów z naszej kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika sprawę, tym razem z powództwa Heimondo. To kolejny przykład spirali zadłużenia nad którą pracujemy już ponad rok. Ale na szczęście dług sukcesywnie się zmniejsza i ponownie zmalał o 1.905,00 zł. Zapłaty takiej…

Apelacja oddalona w całości

Zdarza się tak, że Kancelaria Medius należycie wykazuje dochodzone roszczenie. Jednak w przypadku prezentowanej dzisiaj sprawy powództwo w żaden sposób nie wskazywało, że nasz Klient ma dług wobec tego wierzyciela wtórnego. Spór w tej sprawie trwał długo, ponieważ Kancelaria Medius odwołała się od…

Pozew Kancelarii Medius SA oddalony w całości przez sąd

Jeżeli sąd doręczył Ci sam pozew lub wraz z nim nakaz zapłaty, nie oznacza to nic innego jak to, że toczy się przeciwko Tobie postępowania o zapłatę długu. I jak szybko się zakończy i z jakim wynikiem, zależy tylko od Ciebie. Jeżeli zrobisz…

Pozew Money Man w e-sądzie

Wielu Klientów zwracających się do naszej kancelarii oddłużeniowej o pomoc prawną, zadłużyło się w Money Man, gdzie podmiotem finansującym jest ID Finance. W zasadzie większość sporów z tym podmiotem wygrywamy w całości. Dziś kolejna taka sprawa. Najpierw pozew Money Man w e-sądzie, później…

Oddalona apelacja Nobiles 2

W sprawie z powództwa Nobiles 2, gdzie jako pełnomocnicy reprezentowaliśmy Panią Barbarę, jak w zdecydowanej większości sporów o zapłatę długów, wszystko zaczęło się od wydanego przez sąd nakazu zapłaty tym razem na 2.434,00 zł. Ok, zgadzamy się, że jeżeli dług istnieje, a dłużnik…