Nakaz zapłaty i oddłużanie procesowe

Kiedy sąd doręcza Ci przesyłkę poleconą, nie wyrzucaj jej do kosza. Bez wątpienia znajdują się w niej bardzo ważne informacje, które mają wpływ na Twoją sytuację finansową. Z pewnością znajduje się tam pozew i nakaz zapłaty, zobowiązujący do spłaty zadłużenia wobec pozywającego. Istotnie nakaz zapłaty i oddłużanie procesowe, które w prezentowanej sprawie miało miejsce, przyniosło naszemu Klientowi same korzyści. Przede wszystkim Pan Jarosław nie pozostał obojętny i odpowiednio zareagował. Istotnie zwrócił się do naszej kancelarii oddłużeniowej po pomoc, a my reprezentowaliśmy go w sporze z Alektum Capital. Przede wszystkim poddaliśmy analizie dostępne dokumenty i ustaliliśmy plan działania. W rezultacie skutecznie podważyliśmy zasadność powództwa wierzyciela wtórnego. Sąd oddalił w całości roszczenie Alektum Capital.

Powód: Alektum Capital II AG
Wartość przedmiotu sporu: 1.660,14 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Nakaz zapłaty i oddłużanie procesowe w naszej kancelarii Portal Dłużnika

Dla przypomnienia i uświadomienia wszystkim zadłużonym powagi sytuacji, przypominamy, że wszystkie pisma procesowe doręczane przez sąd, nie mogą pozostać bez odpowiedzi. Bezsprzecznie to od zachowania pozwanej osoby zależy, co dalej zadziej się w danej sprawie. Podczas gdy nakaz zapłaty i oddłużanie procesowe, mogą sprawić, że straci on swoją moc sprawczą, brak rekcji najprawdopodobniej zaprowadzi nas do komornika. Przede wszystkim pamiętajmy, że ustawodawca daje nam prawo do obrony i należy z tego korzystać. W wyniku czynności prawnych podejmowanych przez naszych mecenasów, wielu pozywanych o zapłatę skutecznie broni się przed roszczeniami wierzycieli. Bezsprzecznie wiemy jak wykazać niezasadność powództwa i dzięki temu wyprowadzamy naszych Klientów z długów. Dlatego, kiedy odbierzesz sądowy nakaz zapłaty, nie poddawaj się. Czy prędzej skontaktuj się z Portalem Dłużnika, a my podejmiemy się obrony.

Obroniliśmy Klienta przed pozwem Alektum Capital

W prezentowanej dzisiaj sprawie z powództwa Alektum Capital, wszystko przebiegło tak jak zaplanowaliśmy. W rezultacie sędzia uznał przedstawione przez naszego mecenasa stanowisko za zasadne. Roszczenie powoda zostało oddalone w całości.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: (42) 641 30 61 lub (42) 641 30 62 lub (42) 641 30 63
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Nakaz zapłaty i oddłużanie procesowe

Inna ostatnio wygrana sprawa z Alektum Capital:

Nakaz zapłaty i oddłużanie procesowe