Pomoc przy oddłużaniu z pożyczek i kredytów

Jak widać po rozstrzygnięciu prezentowanej dzisiaj sprawy, nie trzeba bać się sądu. Istotnie gdyby Pani Anastazja zrezygnowała z walki musiałaby zapłacić Prokura 15.957,46 zł z odsetkami za opóźnienie i poniosłaby wysokie koszy procesu. Bezsprzecznie pomoc przy oddłużaniu z pożyczek i kredytów, która oferujemy naszym Klientom, pozwala im na skuteczną obronę. W związku z tym, zachęcamy wszystkim niezdecydowanych do kontaktu z naszą kancelarią oddłużeniową. Istotnie nasza Klientka jest niezmiernie szczęśliwa, że nawiązała współpracą z Portalem Dłużnika, ponieważ dzięki nam wychodzi z poważnych kłopotów finansowych. A w prezentowanej dzisiaj sprawie Prokura nabyła na drodze cesji wierzytelność od banku i wniosła do sądu pozew o zapłatę. Bez wątpienia po wniesionym sprzeciwie, nakaz zapłaty stracił swoją moc i finalnie zapadł wyrok oddalający w całości powództwo funduszu sekurytyzacyjnego.

Powód: Prokura NSFIZ
Wartość przedmiotu sporu: 15.057,46 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Pomoc przy oddłużaniu z pożyczek i kredytów

Pomoc przy oddłużaniu z pożyczek i kredytów, stanowi lwią część pracy, którą wykonujemy na rzecz naszych Klientów. Z pewnością nie godzimy się ze stwierdzeniem, że skoro wpadłeś w długi, musisz teraz je wszystkie spłacić. Niewątpliwie ten stereotyp nadal funkcjonuje w naszym społeczeństwie. Oczywiście najgorsze jest to, że takowe zdanie mają niektórzy prawnicy i co gorsze, nawet sędziowie orzekający w sprawach o zapłatę. Dlatego zatem tak stanowczo przeciwstawimy się takiemu myśleniu? Przede wszystkim znamy się na oddłużaniu i doskonale wiemy, jak nieuczciwe praktyki stosują instytucje finansowe. Tak proszę Państwa, nie zdajecie sobie sprawy jak jesteście nabijani w przysłowiową butelkę. Niewątpliwie Ci, którzy zostają Klientami Portalu Dłużnika przekonują się, że tak naprawdę wcale nie mają już długu w firmie, która domaga się zapłaty.

Prokura nie broni się przed wniesionym sprzeciwem od nakazu zapłaty

Reprezentując w sądzie pozwaną przez Prokura, podważyliśmy zasadność roszczenia funduszu sekurytyzacyjnego. W rezultacie został wydany wyrok na korzyść naszej Klientki, Powództwo Prokura upadło w całości

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: (42) 641 30 61 lub (42) 641 30 62 lub (42) 641 30 63
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Pomoc przy oddłużaniu z pożyczek i kredytów

Inna ostatnio wygrana sprawa z Prokura NSFIZ:

Pomoc przy oddłużaniu z pożyczek i kredytów