Gdzie wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty?

Najczęściej po wniesieniu pozwu do sądu, ten na posiedzeniu niejawnym wydaje nakaz zapłaty. Niewątpliwie wielu zastanawia się, w jakiej formie i gdzie wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty. Oczywiście pozwany przez Nova Mispra Capital, nie musiał zaprzątać sobie tym głowy. Istotnie Pan Waldemar jest Klientem naszej kancelarii oddłużeniowej w Łodzi i do niego należało dostarczenie dokumentów prezentowanej sprawy. Z pewnością to wielki komfort, kiedy nie trzeba się martwić tym, co należy robić, aby skutecznie działać w swojej sprawie. W związku z tym, cała procedura prawna leżała po naszej stronie i to my decydowaliśmy, co należy robić. Dlatego nasz Klient miał pewność, że wniesione pismo procesowe trafi tam, gdzie powinno i będzie zgodne z wszelkimi wymogami formalnymi. W rezultacie sąd oddalił w całości powództwo Nova Mispra Capital.

Powód: Nova Mispra Capital Sp. z o.o. Sp.k.
Wartość przedmiotu sporu: 5.112,73 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Nie wiesz gdzie wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty? Zrobimy to za Ciebie

Nie zawracaj sobie głowy tym, gdzie nie ma pewności, że zrobisz to właściwie. Istotnie, kiedy nie wiesz gdzie wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty oraz, co tam napisać, zwróć się po pomoc do naszej kancelarii oddłużeniowej. Oczywiście my, jako eksperci w sporach związanych z długami, doskonale wiemy jak pokierować sprawą, w której został wydany nakaz zapłaty. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, w jakim postępowaniu wydano to orzeczenie, ponieważ ma to ogromne znaczenie. Niewątpliwie inaczej pisze się to pismo procesowe w postępowaniu upominawczym, a inaczej w nakazowym. Natomiast obowiązuje żelazna zasada, że zawsze wnosimy je do sądu, który wydał nakaz zapłaty.

Klient Portalu Dłużnika wygrywa proces o zapłatę z Nova Mispra Capital

Bez wątpienia cesja do Nova Mispra Capital przysłużyła się naszemu Klientowi. W wyniku analizy dokumentów stwierdziliśmy, że popełniono liczne błędu przy przenoszeniu wierzytelności na wierzyciela wtórnego. W rezultacie sąd wydał wyrok oddalający powództwo wierzyciela wtórnego.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: (42) 641 30 61 lub (42) 641 30 62 lub (42) 641 30 63
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

gdzie wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty