Oddłużanie procesowe po wniesionej apelacji

W naszej pracy nadrzędnym celem jest wyprowadzenie Klientów z długów. Bez wątpienia oddłużanie procesowe po wniesionej apelacji, miało miejsce w prezentowanej dzisiaj sprawie. Ponieważ sąd rejonowy uznał, że powództwo Ultimo Portfolio jest zasadne, wydał wyrok zasądzający. W związku z tym, nasz Klient został zobowiązany do zapłaty 1.697 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Oczywiście, jako strona, która przegrała, został obciążony także kosztami procesu. Niewątpliwie należało wnieść wniosek o uzasadnienie i dowiedzieć się, czym kierował się sędzia, wydając takie orzeczenie. Bezsprzecznie po zapoznaniu się z tym pismem, nie mieliśmy wątpliwości, że mamy podstawy do wniesienia apelacji. Przede wszystkim wykazaliśmy wszystkie błędy popełnione w orzekaniu i czekaliśmy na decyzję sądu II Instancji. W rezultacie ten uwzględnił nasze stanowisko i oddalił w całości powództwo Ultimo, obciążając pozywającego kosztami procesu za obie instancje.

Powód: Ultimo Portfolio Investment S.A.
Wartość przedmiotu sporu: 1.697,00 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa, wniesienie apelacji
Uzyskany efekt: Apelacja uwzględniona w całości, brak odsetek, brak kosztów procesów 

Oddłużanie procesowe po wniesionej apelacji często powoduje zmianę niekorzystnego wyroku

W naszej pracy bardzo często korzystamy z możliwości zaskarżenia niekorzystnego wyroku, wydanego przez sąd rejonowy. W związku z tym, oddłużanie procesowe po wniesionej apelacji, znajduje swój finał w sądzie okręgowym. Ponieważ nigdy nie chcemy narażać Klientów na niepotrzebne koszty, decyzję o apelacji podejmujemy po zapoznaniu się z treścią uzasadnienia wyroku. Istotnie, kiedy stwierdzimy, że sędzia popełnił błędy, proponujemy pozwanej osobie kolejny krok. Bezsprzecznie to Klient podejmuje ostateczną decyzję i on decyduje czy walczymy dalej w sądzie II instancji. Godnym uwagi jest fakt, że w zasadzie nie spotykamy się z odmową dalszej obrony. Z pewnością apelacja daje szansę na zmianę niekorzystnego orzeczenia.

Sąd uwzględnia naszą apelację w sprawie z Ultimo Portfolio Investment

Sąd uwzględnia we całości wniesioną przez naszego mecenas apelację i oddala powództwo Ultimo. W związku z tym, mamy za sobą kolejne udane oddłużanie procesowe, dzięki któremu nasza Klientka zmniejszyła swój dług.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: (42) 641 30 61 lub (42) 641 30 62 lub (42) 641 30 63
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Oddłużanie procesowe po wniesionej apelacji

Inna ostatnio wygrana sprawa z Ultimo:

Oddłużanie procesowe po wniesionej apelacji