Uprawomocnienie wyroku po wygranej apelacji

Przedstawiamy Państwu kolejną sprawę, w której wnieśliśmy apelację od niekorzystnego wyroku wydanego przez sąd rejonowy. Oczywiście zanim zdecydowaliśmy się na ten krok, bardzo dokładnie zapoznaliśmy się z uzasadnieniem stanowiska sędziego. Z pewnością to, co tam przeczytaliśmy, jednoznacznie wskazywało, że popełniono błędy w orzekaniu. Bezsprzecznie sąd nie wziął pod uwagę, podniesionych przez nas argumentów, wskazujących na niezasadność powództwa Skyline Associates. W związku z tym, po konsultacji z naszą Klientką, podjęliśmy dalsze czynności prawne. Istotnie apelacja okazała się sukcesem i oddłużanie procesowe zakończyliśmy wygraną. Uprawomocnienie wyroku po wygranej apelacji, nastąpiło z dniem jego wydania. Dlatego Skyline Associates musi pogodzić się z porażką i ponieść wszystkie koszty procesowe.

Powód: Skyline Associates INC z siedzibą w Mission Viejo (USA)
Wartość przedmiotu sporu: 2.626,38 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa, wniesienie apelacji
Uzyskany efekt: Apelacja uwzględniona w całości, brak odsetek, brak kosztów procesów  

Kiedy następuje uprawomocnienie wyroku po wygranej apelacji?

Jesteśmy bardzo zadowoleni, kiedy Klienci naszej kancelarii oddłużeniowej zadają nam najróżniejsze pytania. Bez wątpienia dzięki temu dowiadują się wielu ważnych rzeczy i jednocześnie uczą się, co pozwala im unikać podejmowania złych decyzji. Oczywiście najbardziej interesują ich sprawy związane z tym, co dzieje się podczas prowadzonego przez nas oddłużania. Istotnie także kwestia prawomocności orzeczenia wydanego przez sąd, jest dla nich kluczowa. Zatem, kiedy następuje uprawomocnienie wyroku po wygranej apelacji? W przeciwieństwie do tego wydanego przez sąd rejonowy, tutaj wyrok uzyskuje prawomocność z chwilą jego wydania. W związku z tym, po ogłoszeniu stanowiska sądu II instancji, sprawa definitywnie zostaje zamknięta. Jednak może się zdarzyć, że sąd okręgowy nie rozstrzyga sprawy i trafia ona do ponownego rozpatrzenia do sądu I instancji. Wówczas wszystko zaczyna się od nowa.

Skuteczna apelacja w sprawie z powództwa Skyline Associates INC

Wnosimy kolejną skuteczną apelację, tym razem w sprawie z powództwa Skyline Associates. W rezultacie sąd II instancji zmienia wyrok wydany przez sąd rejonowy, oddalając w całości powództwo wierzyciela wtórnego

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: (42) 641 30 61 lub (42) 641 30 62 lub (42) 641 30 63
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Uprawomocnienie wyroku po wygranej apelacji

Inna ostatnio wygrana sprawa z Skyline:

Uprawomocnienie wyroku po wygranej apelacji