Długi i pomoc w oddłużaniu

Długi i pomoc w oddłużaniu idą w parze. Jeżeli masz problemy finansowe, pomoc prawna będzie Ci bezsprzecznie potrzebna tak jak Pani Kalinie. Bez wątpienia kobieta zdawała sobie sprawę z powagi sytuacji, kiedy odebrała przesyłkę z sądu. Istotnie w kopercie znajdował się nakaz zapłaty wraz z pozwem i załącznikami. Oczywiście pozwana przez wierzyciela wtórnego wiedziała, że kiedy znajdzie się w takiej sytuacji, przekaże swoją sprawę do naszej kancelarii. W związku z tym zaraz po odebraniu wspomnianych wyżej dokumentów, napisała maila na nasz adres pomoc@portal-dluznika.pl. Bezzwłocznie umówiliśmy się na konsultację prawną i przedstawiliśmy możliwe rozwiązania. Z pewnością w tym przypadku wchodziła w grę jedynie aktywna obrona przed podniesionym roszczeniem, W rezultacie wnieśliśmy sprzeciw od nakazu zapłaty i sędzia oddalił w całości powództwo Opus Collection.

Powód: Opus Collection Sp. z o.o.
Wartość przedmiotu sporu: 3.420,14 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu  

Długi i pomoc w oddłużaniu

Nigdy do końca nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co może wydarzyć się w naszym życiu. Godnym uwagi jest fakt, że czasami i Tym zapobiegliwym przydarzają się kłopoty finansowe. W związku z tym, kiedy wpadną w długi- pomoc prawna w oddłużaniu, okazuje się także im potrzebna. Dlatego, nie oceniajmy surowo tych, którzy borykają się z problemem zadłużenia, ponieważ sami nie wiemy, czy nie znajdziemy się w takiej sytuacji. W związku z tym, kiedy ktoś z naszych bliskich czy znajomych wpadł w długi, starajmy się go wspierać i szukać mądrych rozwiązań. Bez wątpienia skierowanie swoich kroków do naszej kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika, okażą się najlepszym rozwiązaniem. Sztab ekspertów zaplanuje i profesjonalnie poprowadzi cały proces.

Wygrywamy w sądzie z Opus Collection

Reprezentowaliśmy naszą Klientkę w sprawie o zapłatę z powództwa Opus Collection. W rezultacie skutecznie wniesiony sprzeciw od nakazu zapłaty, zadziałał na korzyść Pani Kaliny, Sąd wydał wyrok i oddalił całe roszczenie wierzyciela wtórnego.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: (42) 641 30 61 lub (42) 641 30 62 lub (42) 641 30 63
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Długi i pomoc w oddłużaniu