Właściwy sprzeciw od nakazu zapłaty EPU

Sprawa z powództwa VPF III NSFIZ miała swój początek w E-sądzie, czyli elektronicznym postępowaniu upominawczym. Oczywiście właściwy sprzeciw od nakazu zapłaty EPU, spowodował, że została umorzona. Istotnie wierzyciel wtórny nie dał za wygraną i ponownie pozwał Pana Krystiana, ale już sądzie rejonowym. Dlatego na tym etapie sprawy, pozwany zdawał sobie sprawę, że nie wystarczy wzór sprzeciwu, który znajduje się na naszej stronie. W związku z tym, idąc za ciosem, umówił się na konsultację prawną w naszej kancelarii. Następnie podpisał z nami umowę i udzielił pełnomocnictwa. Oczywiście po sfinalizowaniu formalności związanych ze współpracą, mogliśmy podjąć odpowiednie czynności prawne. W rezultacie podniesione argumenty we wniesionym sprzeciwie, przemówiły na korzyść naszego Klienta. Sąd oddalił w całości powództwo VPF.  

Powód: VPF III NSFIZ
Wartość przedmiotu sporu: 1.757,80 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Właściwy sprzeciw od nakazu zapłaty EPU spowoduje umorzenie postępowania

Bardzo dużo spraw o zapłatę, znajduje swój początek w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Oczywiście chodzi tutaj o E- sąd w Lublinie, który prowadzi tego typu postępowania. Z pewnością nie można umniejszać znaczenia wydawanym tak nakazom zapłaty. Bezsprzecznie w świetle prawa mają taką samą moc sprawczą, jak te wydawane przez sądy rejonowe. Dlatego podebraniu takiego pisma, należy podjąć odpowiednie działania. Bez wątpienia właściwy sprzeciw od nakazu zapłaty EPU, wniesiony w terminie, spowoduje, że sprawa zostanie umorzona. Niewątpliwie na tym etapie pozwana osoba może bronić się sama. Istotnie wystarczy, że posiłkując się wzorem sprzeciwu, który znajduje się na naszej stronie, wniesie to pismo procesowe. Jednak wszystko zmienia się, kiedy sprawa trafia do sądu rejonowego. Tutaj bezwzględnie zalecamy skorzystanie ze specjalistycznej pomocy prawnej w oddłużaniu.

Klient wygrywa w sądzie sprawę z powództwa VPF III NSFIZ

Reprezentowaliśmy w sądzie Klienta naszej kancelarii oddłużeniowej w sporze z VPF. W wyniku skutecznie wniesionego sprzeciwu od nakazu zapłaty, sad oddalił całe roszczenie funduszu sekurytyzacyjnego.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: (42) 641 30 61 lub (42) 641 30 62 lub (42) 641 30 63
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Właściwy sprzeciw od nakazu zapłaty EPU

Inna ostatnio wygrana sprawa z VPF III NSFIZ:

Właściwy sprzeciw od nakazu zapłaty EPU