Dług a cofnięcie pozwu przez bank

Czasami zdarza się, że wierzyciel pozywa, ale sprawa kończy się umorzeniem. Czy to oznacza, że możemy już być spokojni? Istniejący dług a cofnięcie pozwu przez bank bez zrzeczenia się roszczenia, nie powoduje, że przestaje on istnieć. Jednak w przypadku prezentowanej dzisiaj sprawy, wspomniana wcześniej sytuacja, nie miała miejsce. Istotnie Pan Marek został pozwany przez Invest Secure Silesia, gdzie spółka dochodziła zapłaty 2.530,00 zł. Jednak pozywający, ani myślał wycofać się i walczył do końca, o jak się później okazało, nienależne mu pieniądze. Oczywiście o wszystkim przesądził fakt, że mężczyzna bronił się z pomocą mecenasa z naszej kancelarii specjalizującej się w oddłużaniu. Do rozwiązania mieliśmy kilka kwestii, ale przede wszystkim skupiliśmy się na podważeniu istnienia długu i zawarcia umowy. Jak widać na wyroku zamieszczonym poniżej, przyjęta strategia okazała się właściwa. W rezultacie sąd oddalił w całości powództwo Invest Secure Silesia.   

Powód: Invest Secure Silesia Sp. z o.o.
Wartość przedmiotu sporu: 2.530,00 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu 

Dług a cofnięcie pozwu przez bank bez zrzeczenia się roszczenia

Niejednokrotnie podczas konsultacji prawnej słyszymy pytanie, czy istniejący dług a cofnięcie pozwu przez bank, jest tożsame z jego redukcją. Oczywiście stanie się tak w przypadku, kiedy pozywający jednocześnie zrzeknie się roszczenia. Z pewnością kierując się naszym doświadczeniem w oddłużaniu procesowym, stwierdzamy, że takie sytuacje zdarzają się, ale niestety bardzo rzadko. Bez wątpienia po cofnięciu pozwu bez zrzeczenia się długu, wierzyciel może odzyskać znaczną część pieniędzy, dokonując cesji. Istotnie taka rozwiązanie jest dla niego o wiele bardziej korzystne, tym bardziej, że już ktoś inny będzie ponownie wnosił pozew o zapłatę. Dlatego pamiętajmy, że cofniecie pozwu bez zrzeczenia się roszczenia, nie powoduje, że możemy spać spokojnie.

Wygrywamy proces o zapłatę z Invest Secure Silesia

Bronimy pozwanego przez Invest Secure Silesia i odnosimy sukces. W wyniku wniesionego sprzeciwu od nakazu zapłaty, sąd wydaje wyrok oddalający.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: (42) 641 30 61 lub (42) 641 30 62 lub (42) 641 30 63
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Dług a cofnięcie pozwu przez bank