Rzeczowy sprzeciw od nakazu zapłaty

Kiedy sąd doręcza nakaz zapłaty, nie pozostawaj bierny, ponieważ z naszą pomocą możesz skutecznie się obronić. Bez wątpienia rzeczowy sprzeciw od nakazu zapłaty, to nasza skuteczna broń, dzięki, której wygrywamy wiele spraw o zapłatę. Bezsprzecznie i w tej prezentowanej dzisiaj z powództwa Prokura, odegrał kluczową rolę. Z pewnością Pan Dariusz czuł presję, ponieważ dochodzono od niego aż 10.367,19 zł. Istotnie w razie nieudolnej obrony ta kwota uległaby zwiększeniu o koszty procesu i ustawowe odsetki za opóźnienie. Z pewnością dzięki temu, że to nasza kancelaria reprezentowała pozwanego, nie było mowy o jakichkolwiek niedociągnięciach. Ponieważ zawsze bardzo solidnie przygotowujemy się do każdej obrony i tym razem stanęliśmy na wysokości zadania. W wyniku podjętych działań prawnych, sąd oddalił w całości powództwo Prokura. Ponownie potwierdziliśmy nasz profesjonalizm w oddłużaniu.

Powód: Prokura NSFIZ
Wartość przedmiotu sporu: 10.367,19 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu  

Podstawą dobrej obrony procesowej jest rzeczowy sprzeciw od nakazu zapłaty

Pisma procesowe wnoszone to sądy to nie są opowiadania, gdzie można pisać, co ślina na język przyniesie. W związku z tym, muszą się one opierać na konkretnych faktach, które dodatkowo zostają potwierdzone, przedstawionymi dowodami. Bez wątpienia właśnie merytorycznie uzasadniony i rzeczowy sprzeciw od nakazu zapłaty, który wnosimy do sądu, pozwala na wygranie sprawy. Dlatego nigdy nie odnosimy się do zasadności pozwanego długu, dopóki nie zapoznamy się z dokumentami, które doręczył pozwanej osobie sąd. Bezsprzecznie bardzo poważnie traktujemy oddłużanie, ponieważ wiemy, jak wielkie ma ono znaczenie dla naszych Klientów. Nie przesadzimy pisząc, że często na szali jest wręcz ich życie, więc i my zawsze podchodzimy do każdej zleconej sprawy z najwyższą powagą i odpowiedzialnością.

Prokura przegrywa proces o zapłatę

Fundusz sekurytyzacyjny Prokura pozywa Pana Dariusza o zapłatę i przegrywa proces w sądzie. Oczywiście to mecenas z Portalu Dłużnika skutecznie wykazał niezasadność tego powództwa. Sędzia potwierdził jego stanowisko, wydając wyrok, oddalający roszczenie wierzyciela wtórnego.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: (42) 641 30 61 lub (42) 641 30 62 lub (42) 641 30 63
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Rzeczowy sprzeciw od nakazu zapłaty

Inna ostatnio wygrana sprawa z Prokura NSFIZ:

Rzeczowy sprzeciw od nakazu zapłaty