Sprzeciw od nakazu zapłaty z sądu

Pozwany o zapłatę 7.233,02 zł przez Ultimo Portfolio Investment, przekonał się, jaką moc ma właściwie wniesiony sprzeciw od nakazu zapłaty z sądu. Bez wątpienia na to, że Pan Wiktor wygrał ten spór, miały wpływ dwie rzeczy.  Istotnie pierwsza to ta, że nie schował odebranego nakazu do szuflady. Niewątpliwie druga ma związek z tym, kto udzielił mu specjalistycznej pomocy prawnej w oddłużaniu. Z pewnością nawiązanie współpracy z naszym Portalem Dłużnika, zdecydowanie zadziałało na korzyść pozwanego. Ponieważ jesteśmy ekspertami w oddłużaniu, tego typu sprawy nie mają przed nami tajemnic. W związku z tym, analizując dokumenty, które wniosło do sądu Ultimo, od razu wiedzieliśmy, że możemy wygrać. Oczywiście wiedza wiedzą, ale jeszcze trzeba to wykazać we wnoszonym piśmie procesowym. Jak można się domyślić, z tym też nie mamy najmniejszego problemu. W rezultacie sąd oddalił w całości powództwo wierzyciela wtórnego.

Powód: Ultimo Portfolio Investment S.A.
Wartość przedmiotu sporu: 7.233,02 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu  

Wnosimy sprzeciw od sądowego nakazu zapłaty i oddłużamy procesowo Klientów Portalu Dłużnika

Oddłużanie to naprawdę złożony proces, szczególnie, kiedy Klient wpadł w pętlę długów. Istotnie w takim przypadku mądre zaplanowanie wszystkich działań, wymaga szczególnych kwalifikacji. Bez wątpienia brak specjalistycznej wiedzy, przełoży się na nieskuteczność podejmowanych czynności prawnych i zamiast korzyści, zaszkodzi zadłużonej osobie. Bezsprzecznie sprawami związanymi z długami powinni zajmować się mecenasi, którzy są ekspertami w tej dziedzinie. W związku z tym, także sprzeciw od sądowego nakazu zapłaty, nie powinien wnosić przypadkowy prawnik. Dlatego zachęcamy tych, którzy wpadli w długi, do skorzystania z pomocy specjalistów w oddłużaniu z naszej kancelarii Portal Dłużnika.

Oddłużamy procesowo w sprawie z Ultimo Portfolio Investment

Analizujemy pozew, załączniki oraz inne dokumenty dostarczone przez Klienta i na tej podstawie podważmy zasadność powództwo Ultimo Portfolio Investment. W związku z tym, wnosimy skuteczny sprzeciw i wygrywamy sprawę. Sąd wydaje wyrok, oddalający całe roszczenie powoda.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: (42) 641 30 61 lub (42) 641 30 62 lub (42) 641 30 63
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Sprzeciw od nakazu zapłaty z sądu

Inna ostatnio wygrana sprawa z Ultimo:

Sprzeciw od nakazu zapłaty z sądu