mBank wypowiada umowę i pozywa o zapłatę

Wiemy jak osoby nie radzące sobie ze spłatę kredytu, boją się zerwania umowy przez bank. Bez wątpienia całe zadłużenie zostaje wówczas postawione w stan natychmiastowej wymagalności. Oczywiście tak stało się w przypadku Klientki Portalu Dłużnika. Chociaż mBank wypowiada umowę i pozywa o zapłatę, my po analizie dokumentów, kwestionujemy zasadność tegoż powództwa. Przede wszystkim wnosząc sprzeciw od wydanego nakazu zapłaty, podnosimy zarzuty wskazujące na nieistnienie długu. Podczas gdy sędzia orzekający w tym sporze, pochyla się nad stanowiskami obu stron, czekamy cierpliwie na rozstrzygnięcie. Do wydania wyroku, razem z Klientką musimy zachować zimną krew, ponieważ nie jesteśmy w stanie niczego przyspieszyć. Oczywiście w tej sprawie zapadł wyrok na korzyść pozwanej. Sąd oddalił w całości powództwo mBanku.

Powód: mBank S.A.
Wartość przedmiotu sporu: 4.500,00 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Po wypowiedzeniu umowy kredytowej  i wniesieniu powództwa, musisz się bronić

Nie traktuj stanowiska banku, co do istnienia długu, jako pewnik. Oczywiście wcale nie twierdzimy, że takowy nie istnieje, ale wszystko okazuje się dopiero po analizie dokumentów. Z pewnością nad tego typu sprawą musi pochylić się mecenas, który doskonale zna się na oddłużaniu. Bez wątpienia procesowanie się z bankami jest wyższą szkołą jazdy. Dlatego szukajcie Państwo pomocy w sprawdzonych kancelariach oddłużeniowych, takich jak nasz Portal Dłużnika. Zapamiętajcie, że bank nie jest nieomylny i też popełnia błędy. Niewątpliwie też nie zawsze zachowuje się uczciwie w stosunku do swoich Klientów. W związku z tym, po wypowiedzeniu umowy kredytowej i wniesieniu pozwu do sądu, nie poddawajcie sprawy walkowerem. Przede wszystkim szukajcie specjalistycznej pomocy prawnej w oddłużaniu, a może okazać się, że nie taki diabeł straszny jak go malują.

mBank wypowiada umowę i wnosi pozew do sądu. Skutecznie bronimy i wygrywamy proces

mBank wypowiada umowę i dochodzi zapłaty wnosząc do sądu pozew. Pani Dorota broni się z pomocą mecenasa z Portalu Dłużnika i wygrywa proces. Sąd oddala roszczenie banku.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: (42) 641 30 61 lub (42) 641 30 61
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

mBank wypowiada umowę

Inna ostatnio wygrana sprawa z mBank:

mBank wypowiada umowę