Pozew od Recoverso trafił do sądu

Pozew od Recoverso trafił do sądu i na jego podstawie został wydany nakaz zapłaty. Oczywiście dokument poprawnie doręczono Pozwanej. Na szczęście sprawa nie zakończyła się na tym etapie, ponieważ Pani Agata postanowiła skontaktować się z naszą kancelarią. Z pewnością była to bardzo dobra decyzja. Dzięki temu, że kobieta skorzystała ze specjalistycznej pomocy w oddłużaniu, wygrała ten spór. Wierzyciel wtórny a wszelką cenę starał się wykazać, że dług istnieje. Ponieważ po analizie dokumentów mecenas wiedział, że jest inaczej, przedstawił swoje stanowisko, wnosząc zarzuty. Nie bez znaczenia był fakt, że zna się na oddłużaniu i wie, na czym wykładają się wierzyciele wtórni. Podczas gdy Recoverso przedstawiło swoje rację, on wniósł trafne kontrargumenty, które podważyły zasadność powództwa. Sąd wydał wyrok oddalający w całości dochodzony dług.

Powód: Recoverso RMC OU
Wartość przedmiotu sporu: 4.869,51 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Sąd wydaje nakaz zapłaty. I co dalej?

Kiedy wierzyciel wnosi pozew o zapłatę, najczęściej sędzia na posiedzeniu niejawnym wydaje nakaz zapłaty. Oczywiście musi zostać doręczony pozwanemu i tym zajmuje się sąd.  Po prawidłowym doręczeniu, zadłużony ma 14 dni na wniesienie sprzeciwu. Załóżmy, że pozwany tego nie zrobi? Wówczas nakaz staje się prawomocny, a wierzyciel może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności. W związku z tym może skierować sprawę do komornika, który rozpocznie postępowanie egzekucyjne. Dlatego zawsze podkreślamy, aby wnosić sprzeciw od nakazu zapłaty. Tylko wówczas dajemy sobie szansę na przedstawienie swojego stanowiska w sprawie. Bez wątpienia wiele dochodzonych procesowo długów, stanowią te nienależne wierzycielom. Wobec powyższego wnoś sprzeciw i broń się.

Pozew od Recoverso zostaje oddalony przez sąd

Nie ma, co udawać, że kiedy zapada wyrok oddalający, ciszy się więcej niż jedna osoba.  Bez wątpienia podzielamy radość pozwanej osoby i gratulujemy zwycięstwa. A w prezentowanej dzisiaj sprawie świętujemy razem z naszą Klientką. Niewątpliwie wyrok oddalający w całości powództwo Recoverso, przybliżył Panią Agatę do wyjścia z długów.

Więcej wygranych spraw z Recoverso znajdziesz tutaj: https://portal-dluznika.pl/?s=recoverso&submit=

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: +48 881 201 160
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Pozew od Recoverso