Wezwanie do zapłaty a później sprawa Smart Lease

Zanim dług zaciągnięty w firmie pożyczkowej, został zbyty na rzecz Smart Lease, Pan Tomasz odebrał od wierzyciela pierwotnego wezwanie do zapłaty. Ponieważ nie spełnił żądania zwrotu pieniędzy, ten po bezskutecznej windykacji sprzedał dług. Bez wątpienia wierzyciel wtórny po to nabył wierzytelność, aby dochodzić zapłaty w sądzie. Niewątpliwie otrzymałby pozwaną kwotę 2.401,00 zł, ale w tym miejscu Pozwany postanowił się bronić. Oczywiście nie zrobił tego sam, tylko przekazał sprawę do naszej kancelarii, która specjalizuje się w oddłużaniu. Po podpisaniu umowy i otrzymaniu pełnomocnictwa, zaczęliśmy działać. Oczywiście w terminie wnieśliśmy sprzeciw i wdaliśmy się w spór przed sądem. Smart Lease nieudolnie odpowiedziało na wniesione przez nas zarzuty. W związku z tym, sąd oddalił powództwo w całości. Od teraz nasz Klient jest wolny od długu.  

Powód: Smart Lease S.A.
Wartość przedmiotu sporu: 2.401,00 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Wezwanie do zapłaty

Zadłużeni w ramach działań windykacyjnych otrzymują wiele  ponagleń, mających zmobilizować ich do zapłaty długu. Są to telefony, smesy, maile, ale także wezwania do zapłaty. Ponieważ żyją w permanentnym stresie, bywa, że utożsamiają to pismo z nakazem zapłaty, który jest wydawany przez sąd. W związku z tym chcemy wyjaśnić, że nie ma ono nic wspólnego z toczącym się postępowaniem sądowym. Wezwania do zapłaty są kierowane przez wierzycieli do dłużników, przed rozpoczęciem dochodzenia zapłaty w sądzie. Dlatego nie może ono posłużyć, jako narzędzie prowadzące do komornika. Istotnie jest to ważne pismo, ale bez mocy sprawczej. Nie prowadzi do egzekucji, zajęcia konta, czy majątku zadłużonego. Jego zadaniem jest wezwanie do zapłaty długu na drodze polubownej. Najprościej rzecz ujmując, jest to kolejne narzędzie wykorzystywane przez wierzyciela w ramach prowadzonej windykacji.

Klient wygrywa w sądzie ze Smart Lease

Sprawa o zapłatę z powództwa Smart Lease została zakończona. Sąd wydał wyrok oddalający powództwo wierzyciela wtórnego. W związku z tym gratulujemy naszemu Klientowi i życzymy kolejnych wygranych.

Więcej wygranych spraw z Smart Lease znajdziesz tutaj: https://portal-dluznika.pl/?s=smart+lease&submit=

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: +48 881 201 160
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Wezwanie do zapłaty