Sprawa procesowa ze Smartney o zapłatę 12.684,98 zł

Sprawa procesowa ze Smartney, którą prowadziliśmy w imieniu Pozwanego, była dla niego bardzo stresująca. Oczywiście denerwował się wysokością powództwa, które wynosiło 12.684,98 zł. Dochodzony dług, który został nabyty w drodze cesji od jednej z firm pożyczkowych był wysoki. Chociaż pozostawał pod opieką specjalistów w oddłużaniu, nie opuszczała go obawa, że rozstrzygnięcie może nie być na jego korzyść. Wcale nie dziwimy się Panu Januszowi i doskonale rozumiemy jego rozterki. Niewątpliwie zawsze robimy, co w naszej mocy, aby Klient był zadowolony z naszej pracy. Jednak mimo wszystko nie zawsze jesteśmy w stanie wygrać proces. Niewątpliwie w prezentowanej dzisiaj sprawie, wszystko potoczyło się po naszej myśli. Sąd wydał wyrok oddalający w całości powództwo Smartney. Oddłużyliśmy naszego Klienta na znaczącą kwotę.  

Powód: Smartney Sp. z o.o.
Wartość przedmiotu sporu: 12.684,98 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Czy w każdej sprawie profesjonalna pomoc prawna zagwarantuje pozwanemu wygraną?

Proszę Państwa, osoby zwracające się do naszej kancelarii o pomoc prawną, bardzo często liczą na to, że wygramy dla nich każdy proces. Oczywiście nie jest tajemnicą, ze specjalizujemy się w oddłużaniu i mamy w tym zakresie bardzo dobre wyniki. Jednak i my czasami nie jesteśmy w stanie przeskoczyć pewnych okoliczności, mających związek z pozwanym długiem. Istotnie czasami pozywający wnosi tak mocne zarzuty, które są nie do podważenia. Mimo wszystko i w takich sytuacjach nie poddajemy się. W związku z tym, próbujemy robić wszystko, co jest w naszej mocy, aby pomóc Pozwanemu. Bywa, że niestety nie udaje się obronić Klienta. Ponieważ w sporze uczestniczą dwie strony, sędzia poddaje pod rozwagę pisma procesowe powoda i pozwanego. Na ich podstawie wydaje wyrok, który nie zawsze jest korzystny. Ale nie można się poddawać po przegranej i należy walczyć dalej.

Sprawa procesowa ze Smartney zakończona oddaleniem

Nic nie cieszy naszego zespołu bardziej niż sprawy, w których zapadają korzystne dla Klientów wyroki. Sprawa procesowa ze Smartney zakończyła się właśnie takim orzeczeniem. Reasumując- sędzia oddalił w całości roszczenie wierzyciela wtórnego, uznając je za niezasadne.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: +48 881 201 160
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

sprawa procesowa ze Smartney

sprawa procesowa ze Smartney