Całkowity koszt kredytu

Zdarza się, że całkowity koszt kredytu przewyższa udzielone konsumentowi finansowanie. Wysokość dodatkowych opłat jest różna w zależności od podmiotu udzielającego finansowania. W prezentowanej dzisiaj sprawie, w której Efficenter pozwało o zapłatę 2.110,34 zł, to właśnie opłaty ponad kapitał, stanowiły sporną kwestię. W rezultacie nasz Klient spłacił pożyczoną kwotę i w jego imieniu, kwestionowaliśmy zasadność obciążenia go dodatkowymi kosztami. Bez wątpienia były one zdecydowanie zawyżone i w żaden sposób nie mieściły się w tych dopuszczonych przez ustawodawcę. Ponieważ jesteśmy przeczuleni na tym punkcie, dlatego podjęliśmy się jego obrony. W związku z tym w podniesionych zarzutach, wykazaliśmy niezasadność podniesionego przez Efficenter roszczenia. Konkludując, sędzia rozstrzygający prezentowany dzisiaj spór, przyznał nam rację. Oddalił w całości powództwo Efficenter, potwierdzając tym samym nasze stanowisko.   

Powód: Efficenter Sp. z o.o.
Wartość przedmiotu sporu: 2.110,34 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Co składa się na całkowity koszt kredytu?

Zdecydowana większość konsumentów korzystających z finansowania zewnętrznego nie zastanawia się nad opłatami, które będą musieli ponieść. Niestety skupiają się tylko na kwocie, którą otrzymają, a reszta przechodzi na dalszy plan. Bez zwątpienia taka postawa jest bardzo niebezpieczna, ponieważ później może okazać się, że zaciągnęli bardzo drogą pożyczkę. W związku z tym na, co należy zwrócić uwagę? Co składa się na całkowity koszt kredytu? Po pierwsze zwróćmy uwagę na oprocentowanie. Może być ona stałe lub zmienne. Oczywiście to drugie zależy od stawki WIBOR, która ustalana jest przez radę Polityki Pieniężnej. Dalej powinna nas zainteresować wysokość prowizji, która czasami dosłownie zwala z nóg. Niewątpliwie wszystkie dodatkowe opłaty typu ubezpieczenia, monity itp. nie mogą pozostać bez naszej uwagi. Dlatego decydując się na kredy czy pożyczkę bardzo dokładnie analizujmy dokumenty i wszystkie załączniki.

Efficenter pozywa o zapłatę i przegrywa sprawę w sądzie

Efficenter wnosząc pozew o zapłatę, nie spodziewało się, że Pozwanego będzie reprezentował mecenas specjalizujący się w oddłużaniu. Ponieważ właśnie tak się stało, nasz Klient wygrał sprawę w sądzie.

Więcej wygranych spraw z Efficenter znajdziesz tutaj: https://portal-dluznika.pl/?s=efficenter&submit=

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: +48 881 201 160
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Całkowity koszt kredytu

Całkowity koszt kredytu