Oddalone powództwo Yes Finance

Powód: Yes Finance S.A.
Wartość przedmiotu sporu: 4.224,55 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa, wniesienie apelacji
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Oddalone powództwo Yes Finance

Oddalone powództwo Yes Finance