Nakaz zapłaty w post. nakazowym i korzystny wyrok

Nakaz zapłaty w post. nakazowym w sprawie z powództwa Centrum Odszkodowań i Obsługi Prawnej, który został wydany i doręczony przez sąd Pani Ilonie, wymagał natychmiastowej reakcji. Ten rodzaj nakazu jest o wiele groźniejszy od wydanego w postępowaniu upominawczym, ponieważ może posłużyć powodowi do wszczęcia egzekucji w trybie zabezpieczenia. Później poszły zarzuty, wniosek o wstrzymanie wykonalności i dalsze pisma procesowe, mające na celu wykazanie, że dochodzona kwota 2.765,65 zł, jest zdecydowanie zawyżona. Finalnie sąd ograniczył powództwo Centrum Odszkodowań i Obsługi Prawnej.

Powód: Centrum Odszkodowań i Obsługi Prawnej Sp.z.o.o.
Wartość przedmiotu sporu: 2.765,65 zł
Zadanie: Zarzuty od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Dopłata 1.368,13 zł, oddalenie powództwa w pozostałym zakresie, brak kosztów procesu

Nakaz zapłaty w post. nakazowym

Pamiętaj, że jeżeli sąd wyda nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, wówczas obrona jest o wiele trudniejsza. Nie wystarczy wniesienie zwykłego sprzeciwu (postępowanie upominawcze), tylko należy podnieść zarzuty i jeszcze je opłacić. A to jest już wyższy stopień wtajemniczenia i nie wszyscy będą potrafili właściwie to zrobić. Trzeba też zabezpieczyć pozowanego przed tym, aby powód nie mógł zająć całej kwoty roszczenia przez zakończeniem postępowania. Dlatego należy zwrócić się po pomoc prawną do kancelarii specjalizującej się w oddłużaniu. Jest ich kilka na rynku, które działają z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem.

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym w sprawie z powództwa Centrum Odszkodowań i Obsługi Prawnej

Jedno można powiedzieć. Pani Ilona spanikowała, gdy odebrała nakaz zapłaty w post. nakazowym. Najpierw chciała dług spłacić i poddać się bez walki. Później pomyślała, że może wystąpi o raty, co w kontekście sprawy w sądzie byłoby nie najlepszym pomysłem. Doszłoby bowiem do uznania zobowiązania, a nakaz zapłaty z całą pewnością uprawomocniłby się i kto wie co dalej… Na szczęście Pani Ilona podjęła obroną i jak widać na załączonym wyroku, wynik nie jest zły. Sąd znacząco ograniczył powództwo i co ważne, nie ma kosztów procesu.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: +48 881 201 160
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Nakaz zapłaty w post. nakazowym

Nakaz zapłaty w post. nakazowym