Wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego to oczywiście nic miłego dla każdego dłużnika. Na szczęście nie będzie to miało miejsca w opisywanej dziś sprawie, w której na podstawie weksla wydano nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Ponieważ Pozwany nie miał zamiaru poddać się bez walki podjął obronę i jak widać na załączonym wyroku, była to słuszna i przemyślana decyzja. Po niekorzystnym wyroku wydanym przez sąd I instancji, zapoznając się z uzasadnieniem wydanego orzeczenia, okazało się, że warto powalczyć w apelacji. Zaskarżenie wyroku przyniosło Panu Janowi zmniejszenie długu o 10.122,09 zł. Poniżej wyrok w tej sprawie.

Powód: Profi Credit Polska S.A.
Wartość przedmiotu sporu: 15.752,53 zł
Zadanie: Zarzuty od nakazu zapłaty, obrona procesowa, wniesienie apelacji
Uzyskany efekt: Dopłata 5.630,44 zł, uwzględnienie apelacji w pozostałym zakresie, brak kosztów procesu

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego nie rozpoczyna się z urzędu

Wiemy, że zadłużeni najbardziej boją się komornika. W związku z tym, w większości przypadków jego osoba jest demonizowana i sprytnie wykorzystywana w procesie windykacyjnym. Przede wszystkim pamiętajmy, że wszczęcie postępowania egzekucyjnego nie dzieje się z urzędu. Chociaż sąd wyda wyrok zasądzający zapłatę długu, komornik nie posiada wiedzy, że takie postępowanie miało miejsce. To wierzyciel wnosi do niego wniosek o podjęcie działań egzekucyjnych, ponieważ odzyskanie pieniędzy jest w jego interesie. Oczywiście, aby wykonać ten krok, musi posiadać prawomocny wyrok, opatrzony w klauzulę wykonalności. Dlatego nie ulegajmy presji i miejmy podstawową wiedzę związaną z egzekucją długu. Komornik, jako urzędnik państwowy nie może podejmować żadnych kroków niezgodnych z prawem. Działa na wniosek wierzyciela, opierając się na dostarczonych przez niego dokumentach. Bezsprzecznie najpierw musi być sąd, zasądzenie, prawomocność wyroku i nadanie klauzuli wykonalności.

Sąd II instancji ogranicza powództwo Profi Credit

Pozwany przez Profi Credit, Pan Janusz, dobrze wiedział, że pozostawienie nakazu zapłaty bez reakcji może się skończyć fatalnie. Po wniesionej apelacji uzyskano wyrok, który znacząco zmniejszył roszczenie firmy pożyczkowej. Wszystkie nienależne powodowi koszty pozaodsetkowe zostały oddalone w całości.

Więcej wygranych spraw z Profi Credit znajdziesz tutaj: https://portal-dluznika.pl/?s=profi+credit&submit=

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: +48 881 201 160
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego