Pozew o zapłatę wierzyciela wtórnego

Pozew o zapłatę wierzyciela wtórnego trafia do sądu. Pani Lucyna nie poddaje sprawy walkowerem. Aktywna postawa pozwanej, pozwoliła na podjęcie skutecznej obrony. Na tym przykładzie jeszcze raz widzimy, jak ważne jest zachowanie dłużnika. Bez odpowiedniej reakcji sprawa zakończyłaby się zasądzeniem i dodatkowymi kosztami. Wysokość powództwa naprawdę nie jest istotna. Bez wątpienia w oddłużaniu ważny jest każdy istniejący dług. Oczywiście nie można pozostawić go samemu sobie. Należy bronić się przed każdym pozwem o zapłatę, gdyż tylko takie działanie pozwoli na wyjście z długów.    

Powód: IFA Finance Designated Activity Company
Wartość przedmiotu sporu: 558,29 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Pozew o zapłatę wierzyciela wtórnego. Co powinieneś zrobić?

Zadłużone osoby muszą liczyć się z tym, że po nieskutecznej windykacji ich dług może zostać zbyty na rzecz innego podmiotu. Taka sprzedaż wierzytelności bez wiedzy i zgody dłużnika, jest jak najbardziej zgodna z prawem. Dlatego nie należy się dziwić, kiedy po jakimś czasie odzywa się do nas inny wierzyciel i domaga zapłaty. Z pewnością, gdy sprawa jest na etapie, że pozew wierzyciela wtórnego o zapłatę trafia do sądu. gdzie uzyskuje on nakaz zapłaty, należy się mądrze bronić. Bez wątpienia aktywna i właściwa postawa pozwanego, da mu szanse na wyjście obronną ręką z takiego sporu. Podczas gdy inni nie będą nic robili, on z pomocą ekspertów w oddłużaniu wda się w merytoryczny spór przed sądem. Tym samym otworzy sobie drzwi do tego, aby jego zadłużenie przestało istnieć. Oczywiście oddalenie w całości nie zawsze jest możliwe, ale kiedy zostałeś pozwany, broń się.

Sprawa z IFA Finance Designated Activity Company

Kolejny pozew o zapłatę wierzyciela wtórnego zakończył się wygraną Pozwanej. Sędzia rozstrzygający w prezentowanym sporze, uznał podniesione zarzuty za zasadne. W związku z tym oddalił podniesione roszczenie.

Więcej wygranych spraw z IFA Finance Designated Activity Company znajdziesz tutaj: https://portal-dluznika.pl/?s=ifa&submit=

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: +48 881 201 160
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Pozew o zapłatę wierzyciela wtórnego

Pozew o zapłatę wierzyciela wtórnego