Klauzule abuzywne i sprawa z Alektum Capital

Pani Bożena broniła się w sprawie z powództwa Alektum Capital. Dochodzona pozwem kwota wynosiła 3.469,06 zł. Sprzeciw został oparty między innymi na tym, że umowa pożyczki zawarta z jednym z parabanków, zawierała klauzule abuzywne. Alektum było wierzycielem wtórnym i nic nie zwalniało go jak pozywającego, z ponoszenia odpowiedzialności za tego typu postanowienia. W związku z tym, nabywając wierzytelność przejął na siebie wszystko, co miało związek z udzieloną pożyczką. To, że powód przedstawił komplet dokumentów potwierdzających zawarcie umowy, nie stawiało go na wygranej pozycji. W rezultacie sąd oddalił w całości powództwo Alektm Capital.

Powód: Alektum Capital II AG
Wartość przedmiotu sporu: 3.469,06 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Klauzule abuzywne znajdują się w umowach pożyczkowych i kredytowych

Na początku wyjaśnijmy sobie, czym w ogóle są klauzule abuzywne. Przede wszystkim są to niedozwolone zapisy, które znajdują się w umowach pożyczkowych jak i kredytowych. Postanowienia te zawarte w dokumentach, kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami. W związku z tym rażąco naruszają jego interesy. Oczywiście jest to niezgodne z prawem i w chwili, kiedy zostanie on pozwany, może skutecznie obronić się przed podniesionym roszczeniem. Oczywiście nie możemy zapomnieć, że pożyczkodawca i pożyczkobiorca są partnerami zawierającymi umowę. Bez wątpienia żadna ze stron nie może wykorzystywać swojej pozycji i działać na niekorzyść drugiej. Niewątpliwie klauzule abuzywna są takim zapisami, które godzą w prawa konsumentów. Specjalistyczna pomoc prawna w oddłużaniu z Portalu Dłużnika, robi z  takich zapisów użytek na korzyść naszych Klientów.

Pozew Alektum Capital został oddalony przez sąd

Pozew Alektum Capital został oddalony przez sąd. Bez wątpienia, gdyby Pozwana nie wdała się w spór i nie podjęła obrony sprawa zakończyłaby się u komornika. Poniżej wyrok w prezentowanej dziś sprawie.

Więcej wygranych spraw z Alektum znajdziesz tutaj: https://portal-dluznika.pl/?s=alektum&submit=

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: +48 881 201 160
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Klauzule abuzywne

Klauzule abuzywne