Nakaz zapłaty od T-Mobile Polska

Nakaz zapłaty od T-Mobile Polska zapalił czerwone światło dla Pani Amelii. Kobieta musiała szybko podjąć decyzję, czy uznaje zasądzony dług w wysokości 1.939,86 zł, czy będzie podważała jego zasadność. W związku z tym miała tylko 14 dni na wniesienie sprzeciwu, albo zapłatę wszystkiego z nakazu. Chociaż bała się, czy wygra z podniesionym roszczeniem, pomimo lęku postanowiła podjąć wyzwanie. Choć powód bronił się przed wniesionymi w sprzeciwie zarzutami, to jednak pozwana miała rację. Sąd oddalił w całości powództwo T-Mobile. Poniżej załączamy wyrok w tej sprawie!

Powód: T-Mobile Polska S.A.
Wartość przedmiotu sporu: 1.939,86 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Nie ma tytułu wykonawczego, nie ma też egzekucji komorniczej

Zapamiętaj, że komornik może rozpocząć egzekucję, kiedy wierzyciel złoży odpowiedni wniosek egzekucyjny oraz tytuł wykonawczy opatrzony w klauzulę wykonalności. Komornik sam z siebie nigdy nie podejmuje działaj, mających na celu wyegzekwowanie od długu. Oczywiście działa w imieniu i na zlecenie strony, której ktoś jest winny pieniądze. W związku z tym, sprawa najpierw musi trafić do sądu. Chociaż i tutaj też nie zawsze kończy się zasądzenie. A dzieje się tak szczególnie wtedy, kiedy pozwany broni się ze specjalistyczną pomocą prawną w oddłużaniu. Dlatego pamiętaj, że nie ma egzekucji komorniczej bez prawomocnego tytułu wykonawczego.

Nakaz zapłaty od T-Mobile Polska nie stanie się tytułem wykonawczym

Tak proszę Państwa, nakaz zapłaty od T-Mobile Polska, który został wydany i doręczony pozwanej, nie stanie się tytułem wykonawczym. Pani Amelia wygrała w sądzie. Sąd oddalił roszczenie operatora sieci telefonii komórkowej, uznając je tym samym za bezzasadne. Reasumując, nie ma tytułu wykonawczego, nie będzie też egzekucji komorniczej. Sprawa zamknięta raz na zawsze!

Więcej wygranych spraw z T-Mobile znajdziesz tutaj: https://portal-dluznika.pl/?s=t-mobile&submit=

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: +48 881 201 160
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Nakaz zapłaty od T-Mobile Polska

Nakaz zapłaty od T-Mobile Polska