Dług w Profi Credit Polska

Powód: Profi Credit Polska S.A.
Wartość przedmiotu sporu: 12.587,20 zł
Zadanie: Zarzuty od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Umorzenie postępowania co do kwoty 884,63 zł, zasądzono 3.841,37 zł, oddalenie w pozostałym zakresie, brak kosztów procesu,

Dług w Profi Credit Polska

Dług w Profi Credit Polska