Dług w Santander Consumer Bank na blisko 40 tysięcy

Powód: Santander Consumer Bank S.A.
Wartość przedmiotu sporu: 39.669,32 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Dług w Santander Consumer

Dług w Santander Consumer